Duurzaamheid, ruimte en de toekomst van Nederland staan op 21 juni centraal op het Midzomern8-festival, dat plaatsvindt op de NDSM-werf te Amsterdam, van 14.00 uur tot de zon weer op komt. Dit festival, georganiseerd door de vernieuwingsprogramma’s die samenwerken onder de naam “Acht voor Ruimte”, zet bezoekers aan het denken door middel van inspirerende verhalen, debat, theater, film, spel en vele interactieve activiteiten. Wie het festival bezoekt, komt veranderd terug. Op het festival willen de Acht voor Ruimte enerzijds laten zien welke bouwstenen voor de toekomst zij hebben ontwikkeld met geld uit de aardgasbaten (meer dan 200 miljoen euro). Anderzijds willen zij de vele initiatieven op duurzaamheidsgebied verbinden. De onderstroom wordt verbonden met de bovenstroom om een draaggolf voor duurzaamheid te creëren. Het festival is daarom een startpunt en geen eindpunt. Dáár begint het brengen van samenhang en het leggen van verbindingen tussen die duizenden mensen en organisaties die Nederland echt duurzaam willen maken.

Er zijn twee korte plenaire sessies onder leiding van Beau van Erven Dorens. Om 14.15 uur reikt na de opening de Zuid-Afrikaanse voorzitter van de internationale evaluatiecommissie het rapport van de evaluatie van het Nederlandse duurzaamheidsbeleid uit aan een lid van het kabinet.

In de tweede plenaire sessie om 16.45 uur spreekt Jan Rotmans, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, over de geweldige opgave waar we voor staan. Rotmans stelt: “Deze opgave is niet alleen fysiek, maar ook sociaal. Nederland gaat de komende 50 jaar ingrijpend veranderen, mede door klimaatverandering, vergrijzing en verkleuring. Er zullen grote veranderingen plaatsvinden op het gebied van klimaat en water, maar ook op het gebied van mobiliteit, bouw, zorg en ruimte. Die processen grijpen op elkaar in. Die opgave is misschien nog wel groter dan die van de inpoldering aan het begin van de 17e eeuw. Dat vergt denken op een ander niveau, maar ook anders werken, consumeren, leven en doen! En het vraagt modern leiderschap van de overheid.”

Zijn toespraak wordt gevolgd door een scherp debat o.l.v. Natasja van den Berg tussen jongeren en ouderen, waaronder Wubbo Ockels (TU Delft), Wijnand Duyvendak (GroenLinks), Jacco van Mersbergen namens alle jongerenorganisaties (Nationale Jeugdraad), de premier van het jeugdkabinet en Ger Vos (Innovatienetwerk). Zij spreken over de weg naar 2050: waar willen we heen, wie moet welke rol vervullen, wat moet er NU gebeuren? Na het debat wordt de Nieuwe DuurzaamheidsBeweging feestelijk gelanceerd met een Manifest, een DuurzaamheidsLied en twee winnende Icoonprojecten.

Tussen de plenaire sessies door en ’s avonds tot 21.00 uur zijn er vele parallelle interactieve “verbeeldingsruimtes” waar mogelijke beelden van Nederland in 2050 worden getoond.

Bezoekers worden uitgedaagd mee te denken met kunstenaars, praktijkmensen en wetenschappers hoe Nederland in 2050 eruit moet zien. Zo zal er een spel zijn over de ruimte rond de Waal, een tijdmachine, kunnen bezoekers ervaren hoe het is om onder de grond te wonen en wordt in een enorm kunstwerk getoond wat de effecten zijn op het IJsselmeer van onduurzaam en van duurzaam leven. Tevens zal FairFood de nieuwe lijst van faire en unfaire producten tijdens het festival presenteren en genieten de bezoekers van duurzame snacks en maaltijden.

Het Nationaal Sustainability Congres op 20 november zal op het Midzomern8-festival aangekondigd worden. Dit congres zal weer een volgende mijlpaal zijn in de “draaggolf”.