Nu lijkt de sector opnieuw een maatschappelijke tendens te missen. Vandaag de dag doet de samenleving een luid appel op het bedrijfsleven om gezamenlijk maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Dit maatschappelijk verantwoord ondernemen kan op brede steun rekenen bij bijna alle sectoren, van de financiële instellingen tot de logistieke sector, van voedingsmiddelenbedrijven tot retail. Ondernemingen publiceren maatschappelijke jaarverslagen waarin ze kond doen van hun inspanningen, verbijzonderd naar de maatschappelijke vraagstukken waar de betreffende sector mee te maken heeft.

Ook voor de bouwsector zijn er talrijke relevante onderwerpen; de sector is materiaal- en energie-intensief, vraagt veel logistiek en vervoer, zet een fors en veelal blijvend stempel op het landschap. De sector kent een hoog ziekteverzuim en ongevallenratio en beweegt zich steeds meer in landen waar de respectering van mensenrechten en milieunormen geen vanzelfsprekendheid is.

Ondanks deze maatschappelijke tendens publiceert nog geen enkel beursgenoteerd bouwbedrijf een duurzaamheidsverslag; slechts enkele bedrijven nemen enkele alinea’s op in hun reguliere jaarverslag. Dat doet op zijn minst vermoeden dat er binnen de onderneming weinig aandacht is voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat is jammer; niet alleen vanwege het belang voor de samenleving, maar juist óók voor de sector zelf. Deze mooie branche kan zich geen tweede groot schandaal veroorloven, wat de hele branche zou schaden, inclusief de goede voorlopers.

Bouwbedrijven zouden zichzelf een gunst bewijzen door actief hun maatschappelijke beleid te formuleren (in samenspraak met hun stakeholders), dit te implementeren en naar de samenleving transparantie te tonen door periodiek over de prestaties te rapporteren.

Rob van Tilburg is manager van de adviesgroep duurzaam ondernemen bij DHV en begeleidt beursgenoteerde ondernemingen bij mvo.