-Aan de affaire die inmiddels bouwfraude is gaan heten, kan je niet voorbij gaan”, schrijft BAM NBM letterlijk. De bouwer wijt een apart hoofdstukje aan de integriteit van de bouwbranche, die volgens het bedrijf -beschadigd’ is. -Het is dan ook te hopen dat de onderzoeken snel tot de nodige duidelijkheid leiden”.

Inhoudelijk gaat BAM NBM niet in op de beschuldigingen. Wel maakt het bedrijf duidelijk dat de afschaffing van de rekenvergoeding een foute beslissing is geweest. -De enquête biedt een unieke kans om tot nieuwe verhoudingen in de sector te komen waarbij transparantie centraal staat en evenwichtiger zal worden gekeken naar de belangen van vragende en aanbiedende partijen”.

Ballast Nedam verwacht dat de grootste bouwfraude-storm nog moet komen. -De onderzoeken naar onregelmatigheden in de bouwsector zullen in 2002 de branche in beroering brengen”, meldt het jaarverslag. De bouwer- en baggeraar uit Nieuwegein vraagt zich ook meteen af of al het spitwerk effecten zal hebben op de marktwerking. Een antwoord heeft het bedrijf echter niet.

Ook Koninklijke Volker Wessels Stevin (KVWS) schrijft nog geen idee te hebben welke invloed de onderzoeken zullen hebben op de branche. -Dat is vooralsnog onzeker”.

De aannemer houdt in zijn jaarrekening vooral een stevig pleidooi voor minder fraudegevoelige contractvormen, zoals alliantiecontracten, raamcontracten, bouwteam en prestatiecontracten. -Wij hopen dat de goede ervaringen met deze contractvormen ook tijdens de parlementaire enquête aan de orde zullen komen en een positieve bijdrage zullen leveren aan de verdere ontwikkeling van de bedrijfstak in Nederland. Daarmee kan dan verder afstand worden genomen van de traditionele aanbestedingspraktijk met een selectie louter op basis van de laagste prijs”.

Over de massale invallen die justitie in maart deed bij vrijwel alle grote wegenbouwers, rept het jaarverslag niet. Verwonderlijk is dat volgens KVWS-woordvoerder J. Waltmans niet. -Op 14 maart was de voorpublicatie van ons jaarverslag, vijf dagen later vonden de invallen plaats. Toen mochten we echter geen letter meer veranderen aan het verslag.”

Heijmans stelde naar aanleiding van de berichten over ongeoorloofde praktijken in de bouw een externe functionaris aan die toeziet op naleving van de wettelijke aanbestedingsregeling. Bovendien moeten werknemers die zich met aanbestedingen bezighouden, verklaren dat ze niet deelnemen aan prijsverhogende afspraken. In het jaarverslag gaat Heijmans daar nog eens uitvoerig op in. -De wet is de minimumnorm”, is Heijmans’ conclusie in het jaarverslag.

HBG komt alleen in het voorwoord toe aan het onderwerp bouwfraude. Bestuursvoorzitter C.J. Reigersman schrijft daarin -van harte mee te werken aan de totstandkoming van een strikte gedragscode voor de branche”. Dat er verder gezwegen wordt over een toch zo spraakmakend onderwerp, kan zegsman A. Pronk van HBG wel verklaren. -Bij ons stond natuurlijk vooral de overname door Dragados centraal. In een eerste opzet was overigens wel een hoofdstukje gepland over de bouwfraude.” Pronk noemt het jaarverslag over 2001 überhaupt curieus. -Je blikt terug op gebeurtenissen die er door de overname eigenlijk niet meer toedoen.”