Ware Winst: gemene-goed-economie als wegwijzer

Auteur(s): Christian Felber
Publicatie: juli 2017
Prijs: € 19,95
Taal: Nederlands

De huidige markteconomie negeert de ecologische grenzen van onze planeet, splijt samenlevingen en slaagt er niet in basisbehoeften te vervullen. Meer en meer mensen zoeken een andere economie, die sociaal, ecologisch, rechtvaardig en democratisch is.

Ze komen dan vaak uit bij de Oostenrijker Christian Felber. Hij keert de economische wegwijzers radicaal om en reikt met zijn Gemene-Goed-Economie een doordacht alternatief economisch systeem aan, dat op alle essentiële punten in overeenstemming is met onze menselijke basiswaarden. Wereldwijd vindt hij weerklank. Zijn bestseller verschijnt in het Nederlands als Ware Winst.

trefwoorden: alternatieve economie, ethische economie, coöperatieve markteconomie, samenwerking, participatie, ethisch ondernemen, democratische bank,