In vijf stappen CO2-neutraal ondernemen

Auteur(s): Rob de Rijt
Publicatie: april 2013
Prijs: € 22,90

De CO2-voetafdruk van een organisatie is de stempel die zij achterlaat op de aarde als gevolg van het verbranden van fossiele brandstoffen. Zo’n CO2-voetafdruk plaatst uw onderneming bijvoorbeeld door het verwarmen van een pand met aardgas of door transport met voertuigen die gebruik maken van diesel of benzine. CO2-neutraal ondernemen betekent dat u met uw organisatie verantwoordelijkheid neemt voor uw eigen CO2-voetafdruk. Het boek In vijf stappen naar CO2-neutraal ondernemen worden handvatten aangereikt waarmee u direct aan de slag kunt met duurzamer ondernemen.

De volgende vijf stappen worden in het boek doorlopen:

  • Stap 1: Het berekenen en monitoren van de CO2-voetafdruk
  • Stap 2: Het reduceren van het energieverbruik
  • Stap 3: Het restant van de benodigde energie duurzaam opwekken
  • Stap 4: Het compenseren van (nog) niet te reduceren broeikasgassen
  • Stap 5: Communicatie over CO2-neutraal ondernemen

Nadat u deze vijf stappen en de praktische voorbeelden heeft doorgenomen, wordt een aantal voorbeelddoelstellingen geformuleerd. Daarmee legt u uw eigen streven naar CO2-neutraal ondernemen vast, waarop u uw strategie afstemt. Kortom, start vandaag nog met duurzaam ondernemen!