Van Stille kracht tot Stille macht, De interactie tussen pensioenfondsen en ondernemingen inzake corporate governance en maatschappelijk verantwoord handelen

Auteur(s): Harry Hummels en Rob Bauer
Publicatie: februari 2006
Prijs: € 19,90
Taal: Nederlands

Bestel nu online rechtstreeks bij de uitgever.

Over de maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid van ondernemingen wordt al geruime tijd en met toenemende intensiteit gedebatteerd. De voornaamste deelnemers aan dit debat waren tot dusverre bedrijven, maatschappelijke organisaties, wetenschappers en overheden. Grote institutionele beleggers, waaronder de pensioenfondsen, bleven tot dusver wat op de achtergrond. Toch oefenen enkele vooraanstaande pensioenfondsen achter de schermen wel degelijk invloed uit.

De terughoudendheid van de pensioenfondsen is op het eerste gezicht begrijpelijk. Zij hebben primair als taak de ingelegde gelden zorgvuldig te beheren en zodoende de belangen van de begunstigden zo goed mogelijk te behartigen. Ook ethisch zijn zij daartoe verplicht. In toenemende mate wordt echter duidelijk dat de vereiste zorgvuldigheid evenwel geen vrijbrief is om zich afzijdig te houden van het debat over de maatschappelijke en bestuurlijke verantwoordelijkheden van de ondernemingen waarin zij investeren. Diverse pensioenfondsen zien dit in en nemen voetstaps, maar toch zeker merkbaar, initiatieven om met ondernemingen in gesprek te raken over corporate governance en over hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Van stille kracht tot stille macht beschrijft en analyseert de achtergronden van deze vorm van corporate shareholder engagement. Na een begripsuiteenzetting schetsen de auteurs zowel de praktijk als de financiële relevantie van de dialoog. De conclusies en aanbevelingen zijn van belang voor bestuurders en uitvoerders van pensioenregelingen met het oog op een duurzame toekomst.