Ondernemen in transitie

Auteur(s): Derk Loorbach, Jan Rotmans en Roebin Lijnis Huffenreuter
Publicatie: september 2014
Prijs: Derk Loorbach, Jan Rotmans en Roebin Lijnis Huffenreuter

Deze tijd van grote sociale, economische en ecologische veranderingen vraagt van bedrijven, in toenemende mate, flexibiliteit, veerkracht en innovatievermogen. Deze publicatie biedt een nieuw perspectief voor bedrijven: hoe kan een bedrijf omgaan met de kansen en bedreigingen die transities naar duurzaamheid met zich meebrengen? Transities veranderen bestaande structuren en markten op disruptieve wijze in allerlei sectoren, zoals energie, bouw, water- en afvalbeheer, chemie, zorg, welzijn en landbouw. Bedrijven kunnen slim inspelen op deze transities door zich te richten op het creëren van toegevoegde waarde middels nieuwe vormen van ondernemen. Dit vraagt voor bedrijven in de praktijk vaak om het heruitvinden van hun eigen core-business, structuur, routines en interne bedrijfscultuur. In ‘Ondernemen in transitie’ bieden Derk Loorbach, Jan Rotmans en Roebin Lijnis Huffenreuter van het Dutch Research Institute for Transitions (DRIFT) verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam een unieke aanpak voor deze bedrijfstransities. Zij presenteren hier een innovatieve methode gebaseerd op de aanpak van Transitiemanagement, die zich heeft ontwikkeld vanuit de wetenschap en de praktijk. Deze aanpak is speciaal voor bedrijven die de slag willen maken van het reduceren van een negatieve impact door duurzaam ondernemen, naar het creëren van een positieve impact voor mens, milieu en economie.