Inspiration for global governance – the universal declaration of human rights and the earth charter

Auteur(s): Ruud Lubbers, Willem Van Genugten & Tineke Lambooy
Publicatie: februari 2009
Prijs: € 20,--
Taal: Nederlands

Dat mensenrechten en de manier waarop de mens met de aarde omgaat van groot belang zijn is evident. Maar hoe zijn deze twee belangen met elkaar verweven en op welke manier kunnen wij daar invloed op uitoefenen? In het boek Inspiration for Global Governance neemt eerst Ruud Lubbers de lezer mee door de recente geschiedenis van politieke besluitvorming. Hij laat zien hoe belangrijk het binnen de moderne politieke besluitvorming is om een basis te hebben in the Universal Declaration of Human Rights uit 1948 en the Earth Charter uit 2000.

Hij geeft ook aan hoe belangrijk het is om te constateren dat bestuur niet alleen te maken heeft met politieke besluitvorming, maar ook dat er een rol is weggelegd voor burgers en het bedrijfsleven. Zeker als het gaat om de toekomst van de aarde en alles wat daarop leeft. Spiritualiteit en samenwerking tussen mensen is de sleutel tot succes.

Vervolgens laat het boek twee deskundigen aan het woord op het gebied van mensenrechten en sociale verantwoordelijkheden. Het zijn Tineke Lambooy en Willem van Genugten. Hier wordt duidelijk waar de verbinding zit tussen mensenrechten en besturen van de aarde op een verantwoorde en duurzame manier. Ze tonen met The Earth Charter aan hoe mensenrechten en de zorg voor duurzaam beheer van de aarde nauw verweven zijn met elkaar en welke rol er is weggelegd voor de burger en het bedrijfsleven.