Duurzaam ondernemen uit en thuis

Auteur(s): Jacqueline Cramer
Publicatie: november 2005
Prijs: € 19,90
Taal: Nederlands

Bestel nu online rechtstreeks bij de uitgever.

Duurzaam ondernemen houdt niet op bij de landsgrenzen. Bedrijven die wereldwijd opereren worden steeds vaker aangesproken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Van hen wordt verwacht dat zij, naast het behalen van financieel rendement, ook zorgvuldig omgaan met het milieu, de werknemers en de mensen in de lokale omgeving. Bedrijven die zich hiervoor inzetten, komen echter voor allerlei vragen te staan. Hoe kunnen zij bijvoorbeeld het beste omgaan met het spanningsveld tussen de naleving van internationale gedragsregels en specifieke lokale omstandigheden? Hoe kunnen zij maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen voor de internationale productketen(s) waarin zij werken? En hoe kunnen zij bijdragen aan de lokale economie van ontwikkelingslanden?

Duurzaam ondernemen uit en thuis helpt bedrijven bij het vinden van antwoorden op bovenstaande vragen. Het richt zich vooral op ondernemingen die maatschappelijke verantwoordelijkheid willen nemen voor hun internationale bedrijfsactiviteiten, maar niet precies weten hoe. Voor hen bevat dit boek concrete handvatten, stappenplannen en praktische voorbeelden. Deze zijn gebaseerd op de bedrijfservaringen van twintig uiteenlopende, grote en kleine bedrijven die hebben deelgenomen aan het programma ‘Duurzaam ondernemen in internationale context’ van MVO Nederland.

Prof.dr. Jacqueline Cramer, hoogleraar duurzaam ondernemen aan het Copernicus Instituut (Universiteit Utrecht), was manager van dit programma.