Dierenzaken, Blinde vlek van bedrijven

Auteur(s): Monique Janssens
Publicatie: oktober 2020
Prijs: € 25,--
Taal: Nederlands

Waaruit bestaat de ethische verantwoordelijkheid van bedrijven voor dieren? Hoe gaan bedrijven om met die verantwoordelijkheid? Op basis van empirisch en normatief-filosofisch onderzoek, laat Monique Janssens zien dat dierethiek een blinde vlek is van bedrijven in de praktijk én van de bedrijfsethiek, terwijl bedrijven wel degelijk verantwoordelijkheid dragen. Bedrijven die zich bezighouden met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) maken zich wel druk om mens en milieu, maar veel minder om wat zij dieren aandoen.

Dit boek vormt de ontbrekende schakel tussen de dierethiek en de bedrijfsethiek. Het beschrijft hoe sterk de betrokkenheid van bedrijven bij dieren verschilt per bedrijf en hoe die betrokkenheid gemeten kan worden op basis van uitingen op websites. De auteur geeft allerlei tips over hoe bedrijven en managers in die bedrijven een meer ethische houding ten opzichte van dieren kunnen stimuleren door leiderschap, samenwerking en communicatie.