Bleckmann en VDR Bouwgroep bouwen het grootste aantoonbaar circulair fulfilment center van Nederland. Hiermee ondernemen ze concrete stappen volgens hun visie op duurzaamheid. Het pand met 45.600 m² vloeroppervlakte wordt tegen maart 2023 opgeleverd in regio Twente.

Het circulair distributiecentrum in aanbouw in Almelo is een mijlpaal voor Bleckmann, VDR Bouwgroep én de logistieke en bouwsectoren. Het toont aan dat logistiek bouwen duurzaam kan als je de krachten bundelt en verantwoordelijkheid neemt. Tegelijkertijd is het meer dan een statement. Deze next step in duurzaamheid wil de hele logistieke sector, de bouwsector, de vastgoedmarkt en de overheden als uitgevers van bedrijventerreinen inspireren om mee het circulaire pad te bewandelen.

Bleckmann streeft ernaar om de milieu-impact van zijn activiteiten te verminderen. Om deze focus op duurzaamheid ook te realiseren bij de bouw van een nieuw DC, werkt de logistieke marktleider voor fashion-, lifestyle- en elektronicamerken samen met VDR Bouwgroep. VDR is specialist in het circulair bouwen van industriële bedrijfshuisvesting.

De uitdaging is groot. Want niemand heeft eerder op deze schaal circulair gebouwd. Het nieuwe, circulair fulfilment center heeft een totale vloeroppervlakte van 45.600 m2 en een interne vrije hoogte van 15,2 meter. Door deze interne hoogte kunnen de beschikbare kubieke meters optimaal benut worden en wordt bespaard op schaarse bedrijfsgrond.

Aantoonbaar circulair bouwen

Bij de constructie wordt aandacht besteed aan de herkomst van de materialen. Deze zijn niet-toxisch, bij voorkeur van natuurlijke herkomst en demontabel. Verder wordt afval beperkt, worden de meest milieuvriendelijke opties gekozen, wordt de mogelijkheid tot recyclen en hergebruik achteraf gemaximaliseerd, enzovoort. Via een uitgebreid Gebouwpaspoort wordt al deze informatie verzameld, bewaard en gedeeld.

Het Gebouwpaspoort is voorzien van gevalideerde waardes voor de Materialen Circulariteit Index (MCI), de Losmaakbaarheid Index (LI) en de Milieu Prestatie Gebouwen (MPG). Bovendien is het gebouw opgeleverd met Terugnamegarantie.

Bijkomende investeringen in onder meer warmtepompen, energiezuinige installatietechnieken, cementarme vloeren en dak- en gevelpanelen dragen bij aan het zo maximaal mogelijk verlagen van de CO2-voetafdruk. Uiteraard zullen er in de toekomst zonnepanelen geplaatst worden, waarmee het gebouw het BREEAM Excellent certificaat zal behalen.

De expertise die bij het ontwerpen en de bouw ingewonnen wordt, wordt geborgd en gedeeld met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) die het ontwerp, de bouw, de inrichting en het gebruik nauwlettend opvolgt.

Uitbreiding Bleckmann-campus in Twente

Het nieuw circulair distributiecentrum wordt gebouwd op het XL businesspark in Twente. Bleckmann beschikt hier al over een bestaande campus van ruim 100.000 m2. De nieuwe site, op een steenworp afstand van de bestaande site, zorgt voor een verdere uitbouw van de Bleckmann-campus op het XL Businesspark. Het bedrijventerrein beschikt over een eigen containerterminal aan het Twentekanaal waardoor nog meer ingezet zal worden op transport van containers over water vanuit de Europese havens van Rotterdam en Antwerpen.

Met de uitbreiding van deze campus versterkt de 160-jarige logistieke specialist zijn positie in de regio waarmee hij historisch verbonden is.

De oplevering staat gepland voor maart 2023.

Mark Van Onna, General Manager Real Estate bij Bleckmann: “Circulair bouwen is nog niet eerder vertoond op deze schaal. We staan voor verantwoord gebruik van de ruimtelijke omgeving. Door circulair te bouwen bestaat de mogelijkheid om de hal in de toekomst te demonteren en er een woonwijk van te maken. Dit is een partnership in optima forma, waarbij de expertise van VDR Bouwgroep in circulair bouwen maximaal tot uiting kan komen.”

Luc Baltus, Algemeen Directeur VDR Bouwgroep: “Het kabinet zet vol in op circulair bouwen. Bedrijven moeten in 2030 minimaal 50% minder mineralen, fossiele grondstoffen en metalen gebruiken. Dat is hard nodig om de doelen van het Klimaatakkoord te halen. Als bouwteam vinden wij in RVO een gesprekspartner die informatie deelt, ons op weg helpt en ondersteunt. Door onze praktische kennis en ervaring met circulair bouwen te delen met RVO, helpen wij op onze beurt de overheid bij het beter afstemmen van hun circulaire uitgangspunten met de praktijk.”

Janneke Brouwer, Adviseur Mia en Vamil bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO): “Door stimuleringsmaatregelen (als MIA/Vamil) open te stellen voor circulaire initiatieven, wordt de markt aangespoord werk te maken van deze nieuwe bouwmethodiek. RVO zet hierbij sterk in op kennisdeling. In plaats van louter te toetsen op harde oplevereisen, streeft RVO naar het zichtbaar maken van kansen en knelpunten voor de bouwsector en de overheid, met als doel de circulaire bouw te versnellen.”