Deze week is de website www.biocontact.eu gelanceerd. Met deze website moeten vraag en aanbod van biomassa elkaar beter kunnen vinden. De website vloeit voort uit het project Grenzeloze logistiek dat als doel heeft de grensregio Vlaanderen-Nederland te laten uitgroeien tot dé logistieke draaischijf van Europa. Ook Zeeland Seaports is als projectpartner betrokken bij dit project, dat mede mogelijk wordt gemaakt met de ondersteuning van Interreg, Provincie Zeeland en het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Doel van www.biocontact.eu

Het doel van de website biocontact.eu is het bij elkaar laten komen van vraag en aanbod van biomassa. Hiermee moet het gebruik van reststromen gemaximaliseerd worden en logistieke stromen geoptimaliseerd. Hiervoor is er een website ontworpen die snel, makkelijk en gratis toegang biedt voor producenten én gebruikers van biomassa en restproducten. Wat voor de één een afvalproduct is, is grondstof voor de ander. Door deze producten via de website aan te bieden zullen minder waardevolle restproducten verloren gaan en kunnen gebruikers van biomassa makkelijker toegang vinden tot het versnipperde aanbod er van.

Exploitatie door Biopark Terneuzen

Duurzame groei, rekening houdend met ons milieu en beschikbare grondstoffen, is een van de grootste uitdagingen van politici en (industriële) bedrijven van dit moment. Iedereen weet wat er moet gebeuren, de uitdaging is echter om een effectieve en economische manier te vinden om het te kunnen verwezenlijken. Zeeland Seaports heeft eerder met Biopark Terneuzen de weg gevonden naar een unieke en innovatieve oplossing hiervoor. Biopark Terneuzen vertegenwoordigt een nieuwe manier van denken in de creatie van agro-industriële duurzaamheid. Onder de noemer ‘Smart