Ruim 65% van de volgende generatie (NextGen) leiders van familiebedrijven ziet bedrijfsgroei als topprioriteit voor het familiebedrijf. Tegelijkertijd is er het besef dat er nieuwe benaderingen nodig zijn om deze groei te stimuleren en het bedrijf bloeiend te houden. Hierdoor staan duurzaamheid en klimaatverandering hoog op de agenda. Dit blijkt uit onderzoek van PwC, waarin meer dan duizend NextGen-leden in 68 landen naar hun belangrijkste prioriteiten en uitdagingen werd gevraagd.

Hoewel de NextGens duurzaamheid duidelijk beschouwen als een integraal onderdeel van succes op de lange termijn, blijkt uit de enquête dat zij hun betrokkenheid op de korte termijn wellicht zullen moeten vergroten. Gebieden waarop NextGens zeggen momenteel actief betrokken te zijn, zijn onder meer het realiseren van bedrijfsgroei (59%), ervoor zorgen dat het bedrijf de juiste producten en diensten aanbiedt (50%) en het invoeren van nieuwe technologieën (44%). Slechts 28% zegt zich op dit moment bezig te houden met het vergroten van de aandacht voor duurzaamheid en impact, hoewel 72% zegt in de toekomst hiermee bezig te willen zijn.

ESG in de coulisse

Familiebedrijven zijn van oudsher vaak inherent maatschappelijk betrokken. Daarmee omarmen ze eigenlijk al de principes die zijn terug te vinden in de zogeheten ESG-factoren (environmental, social, governance). Toch leidt de huidige cultuur binnen familiebedrijven soms tot behoedzaamheid in de communicatie. Volgens Niels Govers, Partner Family Business bij PwC, houdt de huidige generatie eigenaars van familiebedrijven de ESG-initiatieven liever in de coulisse dan het verwijt te riskeren dat ze aan windowdressing of greenwashing doen. “Dit zagen we eerder in een peiling onder huidige generatie eigenaars van familiebedrijven. 88% van de Nederlandse familiebedrijven ontplooit een of andere vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maar slechts 45% heeft een ontwikkelde en gecommuniceerde duurzaamheidsstrategie.”

Generatiewissel biedt kansen

Govers ziet dat met de overgang naar een nieuwe generatie veel familiebedrijven de versnelling naar een professioneel ESG-beleid vinden. “Er is hier en daar al een verschuiving zichtbaar onder invloed van de jongeren. Zo doen familiebedrijven impactinvesteringen naast het traditionele geven en worden er zelf goede doelen opgericht.” En bedrijven die eerder caritas invulden met donaties aan klassieke ngo’s, gaan nu vaker de samenwerking aan met sociale ondernemers, waarin ze bijdragen met kennis en kunde.” Hij kijkt positief naar de uitkomsten van het onderzoek. “De NextGen van familiebedrijven ziet de essentiële link tussen ESG en groei. Ze zijn bereid om te leren en een grotere rol te spelen bij het vormgeven van de toekomst van het bedrijf en de familie.”

Meer informatie over de PwC Global NextGen Survey 2022.