Kerstmis, Sinterklaas: dat betekent topdrukte voor de bezorgingsbranche. Iedere decembermaand bestellen we weer meer. Zo’n 39,8% van de Nederlanders bestelt 2 tot 5 pakketjes per maand, blijkt uit onderzoek van OTTO. Maar schaamt de Nederlander zich voor zijn bestelgedrag? Bezorgschaamte is niet voor niets genomineerd voor Woord van het Jaar 2019. OTTO zocht het voor je uit. In het duurzaamheidsonderzoek van OTTO kregen 1227 respondenten 22 vragen voorgeschoteld.

Hoe milieubewust vinden we onszelf?

Op deze precieze vraag scoren Nederlanders zichzelf gemiddeld een 3 op een schaal van 0 tot 5. Hierin scoren ouderen zichzelf het hoogst. 47,6% van de 65+’ers vindt zichzelf zeer milieubewust. Dat is in schril contrast met jongeren onder de 35 jaar. Daar vindt nauwelijks 20% zichzelf zeer milieubewust.

Alle beetjes helpen: van energie besparen tot afval recyclen

Zetten we onszelf ook een beetje in voor het milieu? Zeker wel! De helft (49,5%) van de ondervraagden is ervan overtuigd dat alle beetjes helpen om het milieu te verbeteren. Daarentegen is er een groep van 27,4% die vindt dat ze al genoeg doen voor het milieu. Energie besparen, voedselverspilling tegengaan en afval recyclen zijn populaire duurzame maatregelen.

Bestel maar, bestel maar

Allerlei maatregelen worden genomen om klimaatverandering tegen te gaan, maar reflecteert dat ook ons online koopgedrag? De meeste respondenten (54,6%) bestellen 1 of minder pakketjes per maand. Gevolgd met 39,8% die 2 tot 5 pakketjes per maand bestelt. Over het algemeen bestellen vrouwen meer pakketjes dan mannen.

Bezorgschaamte geen issue

Of we nu 1 of meer dan 10 pakketjes per maand bestellen, we kennen haast geen bezorgschaamte. 78% van de Nederlanders geeft aan geen last te hebben van dit fenomeen. Wie wel eens last heeft van bezorgschaamte? Millennials (26- tot 35-jarigen) geven vaker aan zich te schamen dan andere leeftijdsgroepen.

Pakketje van de buren aannemen irritant?

Neem jij regelmatig pakketjes aan van de buren? Dat kan nog weleens knap irritant zijn. Zo vindt ook bijna de helft van Nederland. Vrouwen vinden iets eerder dan mannen dat buurtbewoners te veel bestellen. Misschien omdat zij zelf ook regelmatig iets bestellen?

Meer informatie? Bekijk de uitgebreide onderzoeksresultaten op: https://www.otto.nl/special/duurzaamheidsonderzoek/