Uit het onderzoek blijkt ook dat de rapportage over energiebesparing in duurzaamheidsverslagen niet transparant is. Volgens de VBDO en Agentschap NL moeten bedrijven veel duidelijker laten zien wat ze aan energiebesparing doen. “Een vorm van benchmarking waarbij helder wordt in hoeverre bedrijven de wet naleven, kan een bestuur of directie helpen”, zegt Peter Schuthof, manager bij Agentschap NL. De helft van de bedrijven geeft aan de rapportage over dit jaar te willen verbeteren. Agentschap NL ontwikkelt nu een leidraad om hen daarbij te helpen, zodat ze hun energieverbruik transparant, vergelijkbaar en objectief kunnen beschrijven.

Korte terugverdientijd
De VBDO nam voor het onderzoek 71 beursgenoteerde bedrijven onder de loep. Bij achttien ondernemingen deden de onderzoekers aanvullend onderzoek. Slechts één daarvan neemt in alle kantoren veertien concrete energiebesparingsmaatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Meer dan de helft van deze bedrijven beperkt zich tot investeringen met een terugverdientijd van drie jaar. Soms blijven ook maatregelen met een relatief korte terugverdientijd achterwege, zoals het weersafhankelijk regelen van de cv-ketel of cv-groep. Dit gebeurt maar in veertig procent van de gevallen.

Onbekendheid
Dat bedrijven de Wet milieubeheer niet goed naleven, hangt deels samen met onbekendheid. Een kwart is niet op de hoogte van de inhoud van de wet en weet dus niet hoe hieraan te voldoen. Daarnaast is bij gemeenten de controle vaak gebrekkig, omdat zij onvoldoende kennis in huis hebben of andere prioriteiten hebben. Agentschap NL wijst erop dat bedrijven veel kunnen besparen door maatregelen te combineren met groot onderhoud en renovatie. Dat is juist nu aantrekkelijk omdat de energiebelasting op aardgas is verhoogd en het btw-tarief voor renovatie en verbouwingen is verlaagd naar zes procent.

Meer voordelen
VBDO-directeur Giuseppe van der Helm ziet nog meer voordelen. “Het is verstandig nu te investeren in energiebesparende maatregelen, en niet alleen vanwege de financiële prikkels. Beleggers en consumenten hechten steeds meer waarde aan transparantie over energieverbruik. Het is een van de belangrijkste componenten van het MVO-beleid.”