Twaalf Belgische bedrijven en universiteiten, die in totaal ongeveer 48.000 werknemers vertegenwoordigen, zijn onlangs officieel toegetreden tot de Coalitie Duurzame Zakenreizen, een initiatief van Bond Beter Leefmilieu. Hiermee engageren de ondertekenaars zich tot het opmaken van een concreet duurzaam reisbeleid om de klimaatimpact van hun zakelijke reizen te verminderen. In het bijzijn van minister Gilkinet zetten de voorlopers hun handtekening onder de engagementsverklaring van de coalitie.

Veelvliegers maken één procent uit van de wereldbevolking, maar zijn verantwoordelijk voor de helft van de luchtvaartuitstoot. Bovendien is de zakenreiziger zelf vragende partij voor een duurzaam reisbeleid: een recente enquête toont dat driekwart minder wilt vliegen, en dat de ingeperkte post-corona reisgewoonten een positieve impact hebben op de work-life balance, productiviteit, gezondheid en motivatie.

De gloednieuwe coalitie, een initiatief van Bond Beter Leefmilieu, The Shift, Climate Neutral Group en Canopea, brengt voorlopers op vlak van duurzame zakenreizen samen en motiveert hen om volop te kiezen voor een reisbeleid dat goed is voor werknemer en klimaat. De ondertekenaars engageren zich om onnodige verplaatsingen en vliegtuigreizen te vermijden.

Met onder meer een Kenniswijzer krijgen de leden een concreet stappenplan om hun vliegreizen te verminderen. “Het uiteindelijke doel is dat drempels worden weggewerkt zodat duurzame opties de meest voor de hand liggende en aantrekkelijke keuze worden. Door de bedrijven en universiteiten te ondersteunen in het nemen van concrete acties en hun noden in kaart te brengen, komt de verduurzaming in een stroomversnelling”, concludeert Naomi Cambien van Bond Beter Leefmilieu.

“Bij Nestlé telt elke actie om ons doel van net zero CO2-uitstoot te bereiken. Een duurzaam zakenreisbeleid is daar een integraal onderdeel van. Het heeft ook het dubbele voordeel dat het trots creëert bij onze medewerkers en hen tegelijkertijd inspireert om na te denken over een alternatieve manier om zich te zich verplaatsen”, aldus Kris Veirier–Peeters, van Nestlé Belgilux.

“Internationaal reizen is erg belangrijk voor de academische wereld, maar tegelijkertijd willen we vanuit de Universiteit Antwerpen een duidelijk signaal sturen dat het duurzamer kan. Vliegreizen zijn goed voor een jaarlijkse uitstoot van ongeveer 4.000 ton CO2eq wat overeenkomt met 10% van onze totale CO2-voetafdruk. Door in de coalitie te stappen, willen we ons duurzaam reisbeleid verder aanscherpen en minstens 30% van de vliegtuigkilometers reduceren tegen 2030,” vertelt rector Herman Van Goethem van de Universiteit Antwerpen.

Federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet geeft zijn volle steun aan deze coalitie. Hij ondersteunt ze ook financieel. “Steeds meer bedrijven en universiteiten kiezen voor de trein wanneer ze op zakenreis gaan. Door van elkaar te leren en hun reisbeleid verder te verduurzamen, geven ze het goede voorbeeld en kunnen ze samen een enorme positieve impact hebben op ons klimaat en het welzijn van werknemers. Als minister werk ik er systematisch aan om dit te ondersteunen, onder meer door een wetsontwerp voor overheidssteun aan de nachttrein. Dat is een première in Europa, met als doel de wedergeboorte van de nachttrein te steunen en van Brussel een nachttrein hub te maken. Ook op Europees vlak moet dit hoger op de agenda. Elke keer als dat mogelijk is, kaart ik het onderwerp aan bij mijn Europese collega’s.”

De ondertekenaars van de engagementsverklaring van de Coalitie Duurzame Zakenreizen zijn: Accenture, College of Europe, ICHEC Brussels Management School, KU Leuven, La Monnaie / De Munt, Nestlé Belgilux, Sweco Belgium bv, Universiteit Antwerpen, Université de Liège, Universiteit Gent, Verhofsté nv, Vrije Universiteit Brussel

Coalitie Duurzame Zakenreizen

De Coalitie Duurzame Zakenreizen is een initiatief van Bond Beter Leefmilieu, The Shift, Canopea en Climate Neutral Group (kennispartner). De coalitie brengt voorlopers op vlak van duurzame zakenreizen samen en motiveert hen om volop te kiezen voor een reisbeleid dat goed is voor werknemer en klimaat. De ondertekenaars engageren zich om onnodige verplaatsingen en vliegtuigreizen te vermijden. Meer informatie op de website van de Coalitie Duurzame Zakenreizen