De chemische en kunststoffenindustrie heeft de ambitie om een belangrijke rol te spelen in de verduurzaming van de samenleving. Ook de vraag naar producten op basis hernieuwbare stoffen stijgt. Daarom hebben de partners in de Green Deal Groencertificaten een methode ontwikkeld waarmee bedrijven in de productieketen kunnen aantonen dat zij op transparante wijze duurzame biomassa verwerken en eindproducten leveren.

Steeds vaker worden hernieuwbare grondstoffen (biomassa) voor toepassingen in chemische producten en kunststoffen ingezet. Dit sluit aan bij de bredere ontwikkeling richting een circulaire economie. Om te garanderen dat deze chemische producten en kunststoffen ook daadwerkelijk uit hernieuwbare grondstoffen zijn gemaakt en op duurzame wijze zijn geproduceerd en verwerkt, zijn heldere criteria ontwikkeld. Daarnaast is het van belang dat biomassa in de keten te traceren is, vooral omdat voor de productie van chemische producten en kunststoffen in de diverse processtappen meerdere grondstoffen en halfproducten verwerkt worden tot soms complexe eindproducten. De partners in de Green Deal Groencertificaten hebben een methode ontwikkeld waarmee via certificering producenten aantonen dat deze kunststof en chemische producten bijdragen aan de transitie van fossiele naar duurzame, hernieuwbare grondstoffen.

In samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is een website ontwikkeld waarop informatie te vinden is over deze methode. Tevens bevat de website voorbeelden van ondernemingen die de Green Deal methode al succesvol hebben ingezet:

www.greendeal-groencertificaten.nl

Reinier Gerrits, Hoofd Energie en Klimaat bij de VNCI benadrukt; “De chemische industrie is vastbesloten haar ambitie om in 2030 15% hernieuwbare grondstoffen te gebruiken waar te maken. Met deze Green Deal werkt de VNCI samen met de andere deelnemers aan een van de randvoorwaarden om in het verduurzamen van grondstoffengebruik in de chemie een belangrijke stap te zetten.”

Erik de Ruijter, directeur beleid en advies NRK voegt toe: “De ledenbedrijven van VNCI en NRK kozen in 2000 voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een belangrijke onderdeel daarvan is ons streven naar een circulaire economie. Het Groencertificaat waarborgt de inzet van biomassa in hoogwaardige producten waardoor tevreden gebruikers bijdragen aan behoud van grondstoffen en verlaging van CO2 uitstoot.”