Op donderdag 21 januari tekenden elf branche-, kennis- en koepelorganisaties als vertegenwoordiging van de huisvestingswetten een samenwerkingsovereenkomst. Middels de bekrachtigde samenwerking maken partijen zich onder de naam “Platform Duurzame Huisvesting” (PDH) sterk voor het verduurzamen van bestaande bedrijfshuisvesting. Aangesloten organisaties zijn betrokken bij het onderhoud en beheer van gebouwen, het investeren en beleggen in gebouwen en het managen van gebouwgebonden faciliteiten. Door samenwerking tussen deze partijen wordt gewerkt aan een versnelling van de transitie naar een energie-neutrale gebouwde omgeving.

Al voor het zesde jaar op rij zullen Facility Management Nederland (FMN), TNO, Rijksvastgoedbedrijf, Dutch Green Building Council, IVBN, TVVL, Vastgoed Belang, NVTG, UNETO-VNI, NVDO, ISSO en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zich in samenwerking inzetten voor energiezuinige, flexibele, comfortabele en gezonde werk- en leefomgevingen. Platformleden geloven dat de transitie naar een energie-neutrale gebouwde omgeving wordt versneld wanneer partijen uit de hele huisvestingsketen betrokken zijn en collectief optrekken. Zij nemen daarmee gezamenlijk verantwoordelijkheid en bundelen kennis en veranderkracht voor een duurzame en toekomstbestendige leefomgeving en versnelde energietransitie.

Binnen het PDH wordt gewerkt aan duurzaamheidstools die oplossingen bieden voor de knelpunten van de energietransitie, zoals bijvoorbeeld de split incentive. De split incentive is het belangenconflict tussen huurder en verhuurder/eigenaar bij de verduurzaming van bestaand vastgoed: de huurder krijgt de lusten van verduurzaming maar de verhuurder/eigenaar moet de investeringen doen. Voor deze en andere knelpunten bij het verduurzamen van vastgoed heeft het PDH duurzaamheidstools ontwikkeld zoals een green lease en energieprestatiecontract. Daarnaast vertaalt het Platform Duurzame Huisvesting complexe informatie over het duurzaamheidsvraagstuk naar overzichtelijke infographics en zijn zij actief betrokken bij de uitvoering van het Energieakkoord.

Het Platform Duurzame Huisvesting positioneert zich middenin de energietransitie van de gebouwde omgeving. Enerzijds als een onafhankelijk en branche-overschrijdend aanspreekpunt voor de vastgoedsector en anderzijds als een kennis- en gesprekspartner voor markt en overheid. Binnen het platform zijn belangrijke stakeholders in de volledige breedte van de huisvestingsketen vertegenwoordigd, van opdrachtgever tot eindgebruiker. Middels deze unieke samenwerking en positionering neemt het Platform verantwoordelijkheid in de transitie naar een duurzame gebouwde omgeving.