Behandeling Wet zorgplicht kinderarbeid in Eerste Kamer aangehouden

De Eerste Kamer heeft dinsdag (19 december) de behandeling van het initiatiefvoorstel-Kuiken Wet zorgplicht kinderarbeid na de eerste termijn op verzoek van de initiatiefnemer, Tweede Kamerlid Attje Kuiken, aangehouden.

Kuiken had om aanhouding gevraagd om zorgvuldig in te kunnen gaan op de kritiek vanuit de Kamer tijdens de eerste termijn van het debat dinsdag en omdat minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) in haar termijn met voor Kuiken nieuwe informatie was gekomen.

De meerderheid van de Kamer stemde in met het verzoek om aanhouding. De behandeling zal nu op een nader te bepalen datum na het kerstreces van de Kamer worden voortgezet. Op verzoek van de D66-fractie zal Kuiken vóór de verdere behandeling een brief aan de Kamer sturen met daarin een overzicht van de punten die zij in tweede termijn zou willen bespreken.

Het initiatiefvoorstel Wet zorgplicht kinderarbeid voorziet in de invoering van een zorgplicht ter voorkoming van de levering van goederen en diensten die met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen. Tijdens het debat gingen de woordvoerders – in aanwezigheid van de initiatiefnemer en minister Kaag – in op de doeltreffendheid, handhaafbaarheid en uitvoerbaarheid van het initiatiefvoorstel.

Lees de impressies van de eerste termijn behandeling

Share Button