Vandaag heeft de Borgingscommissie van het SER Energieakoord (onder leiding van Ed Nijpels) haar eerste voortgangsrapportage gepubliceerd. Hieruit blijkt dat veel bedrijven hun investeringen in energiebesparende maatregelen uitstellen of ervoor kiezen buiten Nederland te investeren. Zelfs met investeringen met een terugverdientijd korter dan 5 jaar. Dit is een ongewenste situatie voor de Nederlandse economie. 

Bernard Wientjes (voorzitter VNO-NCW) sprak daar gisteren ook zijn ongerustheid over uit in een toespraak bij een door ROCKWOOL georganiseerd event te Roermond. De energieprijzen in de VS liggen 5x zo laag als in Nederland. Voor vooral de energie-intensieve sector als de chemie is dit aanleiding niet meer in Nederland, maar zelfs ook niet elders in Europa, te investeren.

Uit de voortgangsrapportage blijkt ook dat het raamwerk voor bedrijfsspecifieke afspraken bij de grote, energie-intensieve bedrijven nog niet gereed is.

De groene ondernemersorganisatie De Groene Zaak reageert als volgt op de voortgangsrapportage: “Ook van energiebesparing in de energie-intensieve industrie komt tot nu toe weinig terecht, terwijl in het akkoord is afgesproken om een flink deel van de voorgenomen energiebesparingsdoelstelling te verwezenlijken in deze sector. Uit analyses blijkt dat de energie-intensieve industrie besparingsopties laten liggen waardoor het besparingstempo al jaren terugloopt. Convenanten tussen het bedrijfsleven en de overheid hierover worden matig nageleefd, terwijl de bedrijven wel fiscale voordelen genieten. Vooral de brancheorganisaties staan op de rem.”

Lees hier de voortgangsrapportage.