Bedrijven gebruikten in 2011 nauwelijks meer leidingwater dan in 1970, terwijl het bruto binnenlands product (bbp) sterk is gestegen. Dat komt mede door de groei van de dienstensectoren die minder water gebruiken per euro toegevoegde waarde dan de industrie.

De efficiency van het gebruik van leidingwater is sterk verbeterd, vooral sinds 1990, toen het verbruik piekte. Per verdiende euro was in 2011 bijna de helft minder water nodig dan in 1990, een efficiencyverbetering van gemiddeld 3,1 procent per jaar. Een groeiend milieubewustzijn, concrete beleidsmaatregelen, nieuwe technologieën voor waterbesparing en hergebruik, substitutie van leidingwater door ander water, dat werd bevorderd door de hoge waterprijzen, hebben ertoe bijgedragen dat het watergebruik per verdiende euro daalde. Sinds 2005 is het gebruik stabiel.

Ook grondwater steeds efficiënter gebruikt

In 2010 werd in ons land 2,35 liter grondwater gebruikt per verdiende euro. In 2004 was dit nog 2,69 liter. Dat is een daling van 13 procent in zes jaar. De akkerbouw en veehouderij, de papierindustrie en de rubber- en kunststofindustrie zijn het meest gebruiksintensief: per euro toegevoegde waarde onttrokken deze sectoren in 2010 het meeste grondwater.