Ruim 1.100 bedrijven, van gieterijen en papierfabrieken tot ICT-bedrijven en vervoerders, hebben vorig jaar gezamenlijk evenveel energie bespaard als het gebruik van 340.000 huishoudens. Dit blijkt uit de resultaten van de meerjarenafspraken energie-efficiëntie die in opdracht van het ministerie van Economische Zaken zijn gemaakt. De convenanten leveren hiermee een belangrijke bijdrage aan de doelstellingen uit het Energieakkoord voor duurzame groei.

Resultaat convenanten

De meerjarenafspraken energie-efficiëntie MEE en MJA3 hebben tot doel de energie-efficiëntie in de industrie te vergroten. In 2013 leverde de MJA3 een energiebesparing op van 10,5 PJ, een efficiëntieverbetering van 4% ten opzichte van 2012. De MEE realiseerde een energiebesparing van 12,3 PJ, een efficiëntieverbetering van 2,1% ten opzichte van 2012.

De resultatenbrochure biedt een volledig overzicht en een analyse van de resultaten in 2013. De populaire samenvatting geeft hiervan een beknopt en visueel overzicht. Zie onder Downloads.

Versteviging MEE-convenant

In 2013 is het MEE-convenant geëvalueerd. Hieruit blijkt dat de aanpak van het convenant een goede basis biedt om energie-efficiëntie te vergroten, schrijft minister Kamp aan de Tweede Kamer. De toegevoegde waarde zit in het langetermijnperspectief, in het inzicht in de prestaties en mogelijkheden bij bedrijven en in de netwerkfunctie.

De evaluatie wees ook uit dat de MEE aan kracht kan winnen door de afspraken minder vrijblijvend te maken. Daarom is met de industrie afgesproken om de kwaliteit van de Energie Efficiëntie Plannen te verbeteren en consequenties te verbinden aan het niet naleven ervan. Ook wordt kennisontwikkeling en kennisdeling beter ondersteund.

Bijdrage aan het Energieakkoord

De 1.111 deelnemers aan de MJA3 en MEE gebruiken samen 829 PJ primaire energie. Dit is 80% van het industriële energiegebruik en een kwart van het totale energiegebruik in Nederland (zie ook de populaire samenvatting).

Sinds de ondertekening van de MJA3 (2008) en de MEE (2009) hebben de deelnemende bedrijven een totale energiebesparing gerealiseerd van 71,3 PJ. Deze besparing staat gelijk aan het jaarlijkse energieverbruik van circa 1 miljoen huishoudens. Daarmee leveren de convenanten een belangrijke bijdrage aan de doelstellingen uit het Energieakkoord voor duurzame groei.

Over de convenanten

Het MEE-convenant is bedoeld voor grote industriële bedrijven die verplicht meedoen aan het emissiehandelssysteem van de Europese Unie (ETS). MJA3 is de opvolger van MJA1 (1992) en MJA2 (2000) en is bedoeld voor niet-ETS-ondernemingen, van gieterijen en betonfabrieken tot ICT-bedrijven en vervoerders.

De convenanten zijn een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en dragen bij aan het behalen van 20% CO2-reductie in 2020. MJA3 en MEE worden ook ondersteund door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland faciliteert bedrijven bij energiebesparing en is verantwoordelijk voor de monitoring en rapportage.