Poolreiziger Bernice Notenboom vertrekt op 29 maart op expeditie naar de Noordpool. Daar gaat zij van de 88-ste naar de 90-ste breedtegraad skiën. Haar team gaat tussen deze twee breedtegraden arctisch onderzoek van NASA en ESA ondersteunen met 1250 metingen op het ijs. Op de Noordpool, ver weg, voltrekt zich in alle stilte een klimaatcatastrofe, in hoog tempo. In 2007 reisde klimaatjournaliste Notenboom al naar het kwetsbare gebied om klimaatverandering te documenteren. De situatie is nu veel alarmerender: deze zomer zou de Arctische zee ijsvrij kunnen zijn. Direct na de expeditie vaart Bernice met 66 topmanagers naar Spitsbergen voor de zichtbare gevolgen van klimaatverandering rond de Noordpool.

Expeditie 2Dgrees

Met het klimaatakkoord van Parijs hebben wereldleiders in 2015 afgesproken om ruim onder de twee graden opwarming te blijven. Maar de temperatuur op aarde stijgt, maar in de extreme Arctische kou nog veel harder dan in de rest van de wereld. Notenbooms expeditie vraagt aandacht voor deze stille ramp en voor de noodzaak van klimaatmaatregelen.

Sneeuwmetingen voor NASA en ESA

De expeditie van Notenboom gaat daarnaast 1250 sneeuwmetingen uitvoeren voor de Amerikaanse NASA en de Europese ESA. Hun satellieten kunnen vanuit de ruimte zeer gedetailleerde beelden van de Noordpool maken, maar zijn niet in staat om sneeuw van ijs te onderscheiden. Op de exacte tijdstippen waarop de NASA overvliegt met meetapparatuur, stuurt de 2Dgrees-expeditie vanaf het ijs GPS-coördinaten. Voor het eerst kan de NASA daarmee de satellieten nauwkeurig afstellen. ESA is blij met deze ondersteuning. Mark Drinkwater, hoofd CryoSat Earth Observations: “Hiermee krijgen we beter inzicht in de ijsdiktes op de Noordpool, daar waar wetenschappers noch vliegtuigen kunnen komen”.

Klimaatactie op Spitsbergen

Direct na de expeditie vaart Bernice met 66 topmanagers naar Spitsbergen voor de zichtbare gevolgen van klimaatverandering rond de Noordpool. De captains of industry werken tijdens deze reis aan de duurzaamheid van hun eigen organisaties. Omdat alle strategen tegelijk de koppen bij elkaar steken, krijgen de nieuwe maatregelen een vliegwieleffect. Nico van Dooren van Havenbedrijf otterdam: “Door een hele sector erbij te betrekken wordt de impact van iedere maatregel veel groter. We zijn samen sneller duurzamer”. De eerste vaart naar Spitsbergen is op 29 april.

Partners in 2dgrees

De partners in 2dgrees zijn: ING Real Estate, AAFM, Actiam, Breevast, Built to Build Vastgoed, CFP, Cocon Vastgoed Management, Duijnstede Beheer, ESA, Gasunie, Geva Vastgoed, Haven- bedrijf Rotterdam, Investore, Merin, Mobion Group, NASA, NS, OVG Real Estate, Renewi, Pygo, Sectie5, Urban Interest, Vaanster Energie, Van Draeckeburgh, Victory Advisors, VORM.