Een groep van 21 aankomende en 21 gevestigde bestuurders bundelen krachten om bestuurskamers klaar te maken voor de toekomst. Ze hebben het Netwerk 2100 opgericht. Het doel is dat de top van het bedrijfsleven gaat sturen op brede welvaart voor mensen nu en in 2100. Hajar Yagkoubi, één van de initiatiefnemers: “2 miljard mensen die nu leven, leven ook nog in 2100. Bedrijven moeten sturen en rapporteren op de impact die zij hebben op 2100. ” 

2100 is een netwerk van bestuurders die sturen op brede welvaart. Dit vraagt van bedrijven om naast financiële waarde ook natuurlijke, sociale en menselijke waarde te creëren. En het vraagt om betrokkenheid van álle belanghebbenden, inclusief medewerkers, de maatschappij, leveranciers, klanten. Dit geldt voor het heden, maar ook voor de lange termijn: het jaar 2100. Op 11 november wordt dit netwerk gelanceerd met een overhandiging van een Manifest aan Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW, tijdens het 20ste Nationaal Sustainability Congres.

Een van de initiatiefnemers is Hajar Yagkoubi, student, professioneel spreker en voormalig VN-Jongerenvertegenwoordiger: “Net als veel jongere professionals hoop ik er nog te zijn in 2100. Bedrijven moeten zichzelf radicaal vernieuwen om de toekomst leefbaar te houden. De uitstoot van broeikasgassen, biodiversiteitsverlies en het verbruik van schaarse grondstoffen moet naar nul. Producten en waardeketens moeten eerlijker, menswaardiger, gezonder. Dit vergt dat ze actief belanghebbenden meenemen bij hun besluitvorming. Overheden, lokale gemeenschappen, kleine leveranciers, natuur. Maar dus ook jongere generaties.”

Een andere initiatiefnemer is gevestigd bestuurder Jan Ernst de Groot. Hij is Chief Legal Officer bij Ahold Delhaize, lid van het dagelijks bestuur van VNO-NCW en commissaris en toezichthouder bij verschillende organisaties. De Groot: “Het is duidelijk dat ook bedrijven voor een enorme uitdaging staan. Hoe kunnen ze hun impact op mens, maatschappij en natuur verbeteren? Bedrijven en bestuurders willen deel zijn van de oplossing. Maar ze kunnen dit niet alleen. Het 2100 netwerk kan bestuurders helpen de blinde vlekken voor echt brede welvaart te ontdekken en in te vullen. Durven we de toekomstige generatie een plek te geven achter de bestuurstafel?”

Over 2100

Andere leden van Netwerk 2100 zijn Werner Schouten, voormalig voorzitter Jonge Klimaatbeweging, Nikki Trip, oprichter van Aandeelhouders van de Toekomst, Mert Kumru, voormalig jongerenvertegenwoordiger naar de VN voor Mensenrechten en Michel Scholte, medeoprichter en directeur van True Price en Impact Institute. Samen met Jolande Sap, onder meer toezichthouder, vormen zij de kerngroep van Netwerk 2100. Andere namen zijn onder meer Pauline van der Meer Mohr, Barbara Baarsma en Alexander Rinnooy Kan. Lidmaatschap is op persoonlijke titel.

Het netwerk 2100 wordt ondersteund door de Impact Economy Foundation (IEF). De IEF is recent opgericht om de impact economie te versnellen. Hierin leidt werk, innovatie, technologie en ondernemerschap tot een betere wereld. IEF ontwikkelt nu de wereldwijde standaard voor de waardering van de impact van bedrijven. Dit doet het momenteel in samenwerking met Harvard Business School. Daarnaast richt het zich op een beweging van gecertificeerde ‘impact professionals’, die deze standaard kunnen toepassen.

In het weekend van 6 november kwam het netwerk bijeen voor de Impact Najaarsschool. Ze hebben hier stilgestaan bij de rol van bestuur en toezichthouder als aanjagers van een impact economie. Belangrijke speerpunten zijn dat bedrijven zouden moeten sturen op basis van een maatschappelijke jaarrekening. Hierin staat naast de financiële resultaten ook een overzicht van de totale impact van een bedrijf voor de samenleving. Daarnaast zou de verjonging van de bestuurskamers prioriteit moeten krijgen.

Meer informatie over Netwerk 2100 staat op www.eenentwintighonderd.nl

Meer informatie over Impact Economy Foundation staat op www.impacteconomyfoundation.org

Bekijk de foto’s in HighRes