De stroomvoorziening van bedrijven wordt veelzijdiger. Vroeger haalden ondernemers alle stroom van het net. Nu wekken steeds meer mkb-bedrijven zelf stroom op met zonnepanelen. Opslag van stroom in een grote batterij is een volgende stap. Zo’n batterij kan zoveel opbrengsten genereren dat de stroomvoorziening niet langer geld kost, maar geld oplevert. De opbrengsten zijn echter onzeker door nog te maken keuzes in het klimaatakkoord. Batterijen zijn daarmee nog geen standaard oplossing, zoals zonnepanelen dat al wel zijn. Bedrijven die hun stroomvoorziening willen verduurzamen, zullen daarom eerder met zonnepanelen dan met batterijen aan de slag gaan, zo becijfert het Economisch Bureau van ING in een vandaag verschenen rapport.

Stroomvoorziening bedrijven wordt veelzijdiger

Bedrijven hebben meer mogelijkheden om hun stroomvoorziening in te richten. Vroeger haalden ondernemers alle stroom van het net. Nu wekken steeds meer mkb-bedrijven zelf stroom op met zonnepanelen. Opslag van stroom in een grote batterij is een volgende stap.

Zonnepanelen en batterijen verlagen kosten stroomvoorziening

Een gemiddeld mkb-bedrijf verbruikt per jaar 225 megawattuur stroom op een 150 kilowatt netaansluiting. Zij is in 30 jaar tijd ruim €1,5 miljoen kwijt aan netstroom. Bedrijven hebben ook de optie om zelf stroom op te wekken. Met 400 zonnepanelen dalen de stroomkosten naar €1,2 miljoen inclusief financieringskosten.

Batterij kan ervoor zorgen dat stroomvoorziening geld opbrengt i.p.v. kost

Een batterij kan zoveel opbrengsten genereren dat de stroomvoorziening van een ‘gemiddeld mkb-bedrijf’ niet langer geld kost, maar zelfs €620.000 oplevert gedurende een periode van 30 jaar. De batterij moet dan wel volledig ingezet worden om de frequentie van het stroomnet op 50 Hertz te houden. Dan kan de ondernemer een rendement van circa 12% op het eigen vermogen behalen. De batterij is nu nog te duur om alleen gebruikt te worden voor het opslaan van zelfopgewekte zonnestroom of om de netaansluiting te verlagen.