Nederlandse bedrijven investeerden in 2015 samen voor bijna € 1,4 miljard in energiezuinige maatregelen en € 3,3 miljard in milieuvriendelijke technieken. Dit blijkt uit de zojuist gepubliceerde jaarverslagen van de Energie-investeringsaftrek (EIA) en de Milieu-investeringsaftrek\Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (MIA\Vamil). De investeringen uit deze twee regelingen vallen samen meer dan een miljard hoger uit dan vorig jaar. Het Nederlandse bedrijfsleven kreeg hiervoor 239 miljoen aan fiscaal voordeel.

Voor de MIA\Vamil kwamen in 2015 in totaal 25.580 aanvragen binnen. Met deze aanvragen investeerden Nederlandse ondernemers € 3.369 miljoen in groene technieken voor onder andere circulaire en biobased economy, bouw, mobiliteit en voedselproductie. In het afgelopen jaar ging 97% van het totaal voor MIA\Vamil beschikbare budget naar deze Groene Groei thema’s. Alliander was één van de bedrijven die gebruik maakte van deze regeling. Dit netwerkbedrijf heeft in 2015 op innovatieve en duurzame wijze een nieuwe huisvesting gerealiseerd voor zijn 1.500 medewerkers in Duiven. Circulair bouwen, Het Nieuwe Werken en energieneutraliteit waren belangrijke de uitgangspunten bij het ontwerp.

De EIA kreeg in 2015 in totaal 14.234 aanvragen binnen. Hiermee was in totaal € 1.368 miljoen aan energiezuinige investeringen door ondernemend Nederland gemoeid. De maatregelen die met dit bedrag samen gaan, zorgden voor een energiebesparing van 722 miljoen m3 aan aardgas. Dit komt overeen met een CO2-reductie van circa 1.280 kiloton per jaar. Dit staat gelijk aan de uitstoot van circa 450.000 huishoudens De EIA levert op deze wijze een gerichte bijdrage aan de doelstellingen uit het Energieakkoord. In 2015 werd veel geïnvesteerd in duurzame LED-verlichtingssystemen, ongeveer een derde van alle aanvragen betrof deze techniek. Ook Ahold heeft vorig jaar stevig in LED-verlichting geïnvesteerd, met name in de Albert Heijn Supermarkten. Met ingang van 2016 is het aftrekpercentage voor de EIA substantieel verhoogd van 41,5% naar 58%, waardoor investeringen in energiebesparing nog verder zal worden bevorderd.

Met de MIA\Vamil en de EIA willen respectievelijk het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het ministerie van Economische Zaken in samenwerking met het ministerie van Financiën een impuls geven aan investeringen in milieu-innovatie, energiebesparing en duurzame economische groei die zich zonder die tegemoetkoming niet snel terug verdienen.

Jaarverslag EIA 2015: http://www.jaarverslagenrvo.nl/eia/2016/01/index
Jaarverslag MIA\Vamil 2015: http://www.jaarverslagenrvo.nl/miavamil/2016/01/index