Nederlandse bedrijven hebben in 2019 samen voor ruim € 1,7 miljard aan investeringen in energiezuinige maatregelen gemeld. Dit blijkt uit het jaarverslag 2019 van de Energie-investeringsaftrek (EIA).

Voor het Nederlandse bedrijfsleven leverde de EIA, naar verwachting, € 128 miljoen aan voordeel bij energiebesparende investeringen op. De energiebesparing die door deze investeringen werd gerealiseerd is vergelijkbaar met het jaarlijkse gasverbruik van 358.000 huishoudens.

Verdeling totaal gemelde investeringsbedrag

In 2019 is wederom het totaal gemelde investeringsbedrag voor de EIA toegenomen met 5%. Meer dan de helft van de meldingen betreft de gebouwde omgeving,  bijvoorbeeld voor ledverlichtingssystemen en warmtepompen. De sector industrie staat op een respectabele nummer twee met 3.200 meldingen en een investeringsbedrag van € 762 miljoen. In transportmiddelen zijn dit jaar 50% minder investeringen gedaan. Zo is er minder geïnvesteerd in besparende maatregelen in schepen en treinen. Het totale investeringsbedrag binnen de land- en tuinbouw is afgenomen met een daling 20%, uitkomend op een bedrag van € 54 miljoen.

Verbreding EIA

Nieuw in 2019 was dat de EIA meer mogelijkheden bood in het kader van de energietransitie. Het gaat dan om investeringen voor het verminderen van het aardgasgebruik en CO2-emissies, maar ook om meer elektrificatie te stimuleren. Hierdoor wordt de EIA verder verbreed naar reductie van broeikasgassen.

Meest aangevraagde technieken

Net als vorig jaar zijn de meest aangevraagde technieken ledverlichtingssystemen, warmtepompen (luchtgerelateerd), zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking en isolatie voor bestaande constructies. Bij al deze technieken gaat het om maatregelen binnen de sector ‘gebouwde omgeving’.

In de sector industrie zijn er ongeveer 500 meldingen gedaan in technische voorzieningen voor bestaande processen die energiebesparing opleveren. Ook de transkritische CO2-koelinstallatie is een gewilde investering in de industrie.

Praktijkvoorbeelden

Er staan aansprekende praktijkvoorbeelden in het EIA-jaarverslag 2019 van ondernemers die met hulp van EIA hebben geïnvesteerd in energiebesparing en duurzaamheid. Bijvoorbeeld het praktijkverhaal van een innovatieve ondernemer die voor duurzame teelt van sla, investeerde in ledverlichting. Ook een persoonlijk verhaal van een horecaondernemer uit Amersfoort die de EIA gebruikte om zijn restaurant te verduurzamen. Tot slot een bekend Nederlands warenhuis die vertelt over hoe het bedrijf zich inzet voor meer  duurzaamheid, met minimaal impact voor het milieu en oog voor mens en dier.

Energiebesparing essentieel voor energietransitie

De EIA biedt belastingvoordeel op investeringen in vernieuwende technieken die energie besparen ten opzichte van een standaardtechniek. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil met de EIA een impuls geven aan investeringen in energiebesparing en duurzame economische groei. Dit is essentieel voor het behalen van de doelstellingen op het gebied van de energietransitie.

Meer weten?