In tegenstelling tot bedrijven in de rest van Nederland blijken Noord-Nederlandse ondernemingen er wel moeite mee te hebben hun maatschappelijke betrokkenheid ook te gebruiken als middel om de bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Ruim 30% staat positief ten opzichte van activiteiten die een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen, zoals het stimuleren van vrijwilligerswerk.

In de rest van Nederland is dit ruim 70%. “Bedrijven in het Noorden vinden kennelijk dat als je goed wilt doen je er niet aan moet willen verdienen”, constateert K. van Mensvoort van KPMG Ethics & Integrity Consulting in Groningen. “Toch zien wij ook bij ondernemingen in Noord-Nederland een toenemend bewustzijn voor maatschappelijk betrokken ondernemen.”

De bedrijven in het Noorden vinden het vooral lastig structureel vorm te geven aan allerlei activiteiten gericht op de samenleving, waardoor de activiteiten veelal een ad-hoc karakter hebben. Donaties in geld of natura hebben dan ook de voorkeur. Van Mensvoort: “Bedrijven in het Noorden benaderen maatschappelijk betrokken ondernemen minder gestructureerd dan in de rest van Nederland.

Een beperkt aantal bedrijven heeft de betrokkenheid ook ingebed in de algehele bedrijfsvoering. Een relatie met andere vormen van maatschappelijk verantwoord ondernemen, zoals milieuzorg en verantwoordelijkheid ten opzichte van stakeholders, ontbreekt veelal”. De (on)betrouwbaarheid van de charitatieve instelling of het goede doel, de (beperkte) mate waarin men invloed heeft op de werkwijze van de instelling en het gebrek aan terugkoppeling van instelling vormen volgens de ondernemingen de belangrijkste struikelblokken om maatschappelijk betrokken te zijn. De bedrijven in het Noorden vinden dan ook dat charitatieve instellingen meer aandacht moeten besteden aan de wijze waarop zij giften besteden.