Bedrijven geven geen inzicht in financiële risico’s klimaatverandering

Grote ondernemingen benoemen klimaatverandering nauwelijks als een financieel risico voor hun bedrijfsvoering. Van de bedrijven die klimaatverandering wel zien als een potentieel risico geeft een beperkt aantal in het jaarverslag concreet en cijfermatig inzicht in de mogelijke financiële gevolgen ervan. Dit blijkt uit de Survey of Corporate Responsibility Reporting 2017, een internationaal onderzoek dat KPMG iedere twee jaar uitvoert onder bijna vijfduizend ondernemingen.

Het onderzoek geeft een beeld van de wijze waarop de bedrijven in hun verslaggeving verantwoording afleggen over de gevolgen die de bedrijfsvoering heeft voor mens en milieu en de financiële risico’s die de klimaatverandering met zich meebrengt. Ruim 70% van de onderzochte ondernemingen geeft in het jaarverslag op geen enkele wijze aan welke financiële risico’s zij door de klimaatverandering lopen. Een kleine 30% onderkent deze risico’s wel in de verslaggeving. Een beperkt aantal onderbouwt deze risico’s echter met cijfers.

Lees het volledige bericht en onderzoek

Share Button