Dat blijkt uit onderzoek van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) onder 23 grote, beursgenoteerde ondernemingen in Nederland. Uit het onderzoek over energiebesparing in kantoren blijkt dat 55% van de 18 onderzochte bedrijven alleen energiebesparende maatregelen neemt die zich in 3 jaar terugverdienen. Van de door VBDO onderzochte bedrijven stelt 41% dat aan de wettelijke verplichtingen voor energiebesparing is voldaan. 27% van de bedrijven zegt bijna of deels aan de wet voldoen. 32% weet niet of dit het geval is. 22% van de bedrijven heeft naar aanleiding van een Inspectiebezoek een Plan van Aanpak energiebesparing opgesteld, of heeft een EEP (Energie Efficiency Plan) voor het MJA3 convenant. In één geval leidde dit tot energiebesparingsmaatregelen die zonder het bezoek van de Inspectie niet genomen zouden zijn.

Van de 18 bedrijven is er een bedrijf dat aangeeft 14 concrete maatregelen te nemen in alle kantoren, die zich in 5 jaar of korter terugverdienen. Denk hierbij aan HR-ketels, hoog-frequente TL5-verlichting, LED- of spaarlampen, bewegingssensoren voor verlichting en weersafhankelijke CV-instellingen. De meeste bedrijven geven aan dat ze voor een deel van hun kantoren een aantal van de 14 maatregelen dat zich binnen 5 jaar terugverdient, hebben genomen of nog gaan nemen.

Verliespost
Volgens AgentschapNL hebben bedrijven een jaarlijkse verliespost van € 563 miljoen per jaar, omdat zij het technisch potentieel aan energiebesparende maatregelen met de bovengenoemde terugverdientijd niet benutten. Om dit verlies te voorkomen, is een investering nodig van € 1,67 miljard, ofwel gemiddeld € 200 miljoen per jaar tot medio 2020. Tegenover deze investering staat tot 2020 € 2,7 miljard aan besparingen. Tegelijkertijd is er bij marktpartijen, waaronder beleggers, een groeiende behoefte aan transparantie in jaarverslagen over energieverbruik en CO2-emissies van bedrijven. Zo’n 50% van de bedrijven geeft in de enquête aan dat zij bereid zijn in 2013 een passage in het duurzaamheidsverslag op te nemen over energiebesparingsmaatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of korter.