“Het bedrijfsleven moet verantwoordelijkheid nemen voor een nieuwe, duurzame economie”, zegt Tex Gunning, bestuursvoorzitter van TNT Express. “De transitie naar een nieuwe, duurzame samenleving kan alleen op gang komen als bedrijven bereid zijn om fossiele, lineaire technologie uit te faseren en te investeren in circulaire, hernieuwbare technologie.”

Gunning is één de twee hoofdsprekers op de Ray Anderson-lezing, die jaarlijks op de Dag van de Duurzaamheid gehouden wordt. De andere spreker is Peter Molengraaf, topman van Alliander. Molengraaf is een visionair leider die met zijn bedrijf slim en doelgericht de toekomst mogelijk maakt door het energienet geschikt te maken voor alternatieve energiebronnen.

De Ray Anderson-lezing is een jaarlijks terugkerend evenement. De lezing wordt georganiseerd door Interface en MVO Nederland ter nagedachtenis aan Ray Anderson, MVO-pionier van het eerste uur en oprichter van Interface. Het doel is ondernemers te inspireren door duurzame leiders uit het bedrijfsleven hun visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen te laten geven. Op 10 oktober 2014 is het thema Leiderschap bij duurzame verandering. 

Symptoombestrijding

In de ogen van Tex Gunning is het MVO-beleid toe aan een herwaardering. “Natuurlijk zijn mensenrechten en CO2-emissie belangrijke onderwerpen, maar zolang we deze blijven bezien vanuit ons oude denkraam zijn we alleen maar bezig met symptoombestrijding en niet met het scheppen van de kaders voor een duurzame samenleving.” Vijftien jaar geleden was het de SER-notitie ‘De winst van waarden’ die een kader schiep voor het gedachtegoed van de pioniers op MVO-gebied en daarmee hun visie ontsloot voor de rest van het bedrijfsleven. De visie van de koplopers van toen heeft inmiddels de meerderheid van het Nederlandse bedrijfsleven bereikt. De koplopers op het gebied van MVO zelf zijn inmiddels een nieuwe fase ingeslagen. Het gaat niet meer alleen om het beperken van de negatieve effecten (do no harm), maar ook om het vergroten van de positieve effecten (do good).

Nieuwe energievoorziening

Netwerkbedrijf Alliander voorzag al een aantal jaren geleden grote veranderingen in het energielandschap. Energie wordt centraal én lokaal geproduceerd, waarbij nieuwe energievormen, toepassingen en dienstverlening ontstaan. Het bedrijf gaat proactief mee in deze veranderingen door deze ontwikkelingen maximaal te faciliteren. “Wij willen garanderen dat ook bij grote hoeveelheden fluctuerende wind- en zonne-energie het licht blijft branden”, aldus Peter Molengraaf. In zijn lezing laat hij zien wat de transitie betekent voor Alliander, de medewerkers en alle andere betrokken partijen. Ook bespreekt hij het type leiderschap dat nodig is om samen met stakeholders de ambitie te realiseren. Alliander is genomineerd voor de MVO Nederland Award, een prijs die op 1 december a.s. wordt uitgereikt aan het meest baanbrekende MVO-bedrijf van de afgelopen tien jaar. 

Ray Anderson

Ray Anderson was de oprichter van Interface. In 1994 raakte hij zodanig geïnspireerd door Paul Hawken’s boek ‘The Ecology of Commerce’ dat hij besloot Interface om te vormen van een aardolie-intensief bedrijf tot een duurzaam bedrijf. Hij lanceerde Mission Zero, de missie om uiterlijk in 2020 100% duurzaam te zijn en zelfs een herstellende bijdrage te leveren aan milieu en maatschappij. Hij vergeleek deze uitdaging met het beklimmen van de Mount Everest (‘Mount Sustainability’) en formuleerde zeven ambitieuze doelstellingen op de weg naar de top. Die worden nog altijd gehanteerd door Interface. Ook Interface is genomineerd voor de MVO Nederland Award.

Tien jaar geleden (2004) sprak Ray Anderson op het 5de Nationaal Sustainability Congres: