In 2016, tien jaar na het verschijnen van de publicatie ‘An Inconvenient Truth’ van Al Gore, worden de negatieve gevolgen van klimaatontwrichting duidelijk zichtbaar, ook in Nederland. Tijd om de balans op te maken: waar staat Nederland nu, wat zijn concrete plannen voor de komende tien jaar en hoe geven we vorm aan onze toekomst? Tijdens Inspiration360 op 4 oktober in de Ziggo Dome gaan Al Gore en WakaWaka-oprichter Maurits Groen in gesprek met ondernemers en professionals over innovatie in duurzaam ondernemerschap. 

“Op 4 oktober komen inspirerende verhalen samen en wordt duurzaam ondernemerschap naar een next level getild”, zeg Maurits Groen, mede-oprichter van WakaWaka en nummer 1 van de Duurzame Top 100: “Het klimaatverdrag van Parijs is van groot belang omdat daar is afgesproken op korte termijn een andere ‘aandrijfmotor’ voor de wereldeconomie te zoeken, met als doel een maximale temperatuurstijging op aarde van 1,5 graad. Nu moeten woorden in acties worden omgezet. Daar speelt het Nederlandse bedrijfsleven een cruciale rol in.”

Nederland transitieland

“Voor de Nederlandse economie moet de transitie van fossiele naar duurzame energie bovenaan de agenda komen te staan. Binnen 15 jaar is dit haalbaar. Met o.a. een deltaplan energieneutraliteit van het bestaande vastgoed, versnelde energie-efficiency en verduurzaming in de industrie, (groene) elektrificering van het wegtransport, versnelde en duurzame opwekking van elektriciteit, slimme opslagsystemen en stroomnetten. Deze transitie is mogelijk zonder dat energiekosten stijgen.”, aldus Maurits Groen. “Dit heeft veel consequenties, denk aan het versneld sluiten van alle kolencentrales in Nederland. Daarover is momenteel veel discussie. Maar hoe kun je van kapitaalvernietiging spreken als toekomstvernietiging op het spel staat? En hoe zorgen we voor een integraal plan voor de verduurzaming van de Nederlandse economie; met concrete en realiseerbare doelen voor energievoorziening, industrie, landbouw en veeteelt, wonen en mobiliteit? Deze uitdagende vraagstukken staan op 4 oktober op het programma.”

Bedrijven realiseren doorbraken

Inspiration360 en WakaWaka zullen op 4 oktober ondernemers, topmanagers en ambitieuze professionals in Nederland inspireren met sprekers van wereldklasse. Naast de bijdragen van Al Gore, Richard Branson, Bear Grylls en Anita Elberse in het hoofdprogramma, zullen in het speciale voorprogramma van WakaWaka Nederlandse cases van onder andere NS, Van Gansewinkel en PwC de revue passeren. NS vertelt hoe Nederland het eerste land in de wereld wordt waar alle treinen op windenergie rijden, waardoor elke dag 1,2 miljoen reizigers zonder CO2 uitstoot reizen. Afvalrecycler Van Gansewinkel spreekt deze dag met koplopers uit het bedrijfsleven over gezamenlijke mogelijkheden om de circulaire economie te versnellen door onder meer zoveel mogelijk afval te scheiden, te hergebruiken of via recycling weer tot nieuwe grondstoffen op te werken. PwC presenteert de resultaten van de eerste editie van de SDG Challenge. Doel van deze challenge is Nederlandse organisaties stimuleren om met de Sustainable Development Goals (SDGs) aan de slag te gaan en de voortgang hierop te rapporteren.

mauritsgroenGroen: “Alle sectoren van Nederland zullen in rap tempo, ook in hun eigen belang, aan de slag moeten met duurzaamheid. Als je ambitie, lef en een toekomstvisie hebt, dan kun je niet zonder nieuwe, duurzame oplossingen. Wij hopen dat het Nederlandse bedrijfsleven kleur bekent en met behulp van nieuwe ideeën en technologieën ook nieuwe duurzaamheidsambities voor de komende tien jaar wil uit spreken”.