Nederlandse bedrijven gaan internationaal werken aan de verdere ontwikkeling en marktintroductie van biomassaverbranding, vergassing, vergisting, pyrolyse en bioraffinagetechnieken. Dit gebeurt binnen de International Energy Agency (IEA) Bioenergy. De samenwerking richt zich op biomassaproductie, -handel én toepassing als brandstof.

Door toepassing van bio-energie kan Nederland tegemoetkomen aan de doelstellingen van het Energieakkoord. De implementatie kan versneld worden via internationale samenwerking. Onderzoeksorganisaties en bedrijven vinden elkaar via het Topconsortium voor Kennis- en Innovatie Biobased Economy (TKI-BBE) en TKI Gas in het IEA Bioenergy.

Energie en veiligheid

IEA Bioenergy is gelieerd aan het IEA, een zelfstandige organisatie waarbinnen tientallen landen samenwerken op het gebied van energie en veiligheid. Nederland is een van die landen. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken is de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) betrokken bij het IEA.

Voordelen samenwerking

Deelnemers aan de IEA-projecten zijn experts vanuit het bedrijfsleven en kennisinstellingen. Dat zij internationaal samenwerken, biedt voordelen. Zo krijgen ze niet alleen kennis uit het buitenland. Ze leveren ook kennis en technologie, waardoor de exportpositie van Nederland verbetert. Dankzij de samenwerking kunnen ontwikkelkosten voor nieuwe biomassatechnologieën worden gedeeld en ontstaan er internationale standaarden.