In een mix van congres en festival gaan sprekers, organisatie en deelnemers gezamenlijk de uitdaging aan Het plenaire debat in de ochtend kent een setting van de “aandeelhoudersvergadering van de BV Nederland”. Hierin presenteert het “bestuur” van de BV Nederland met Jacqueline Cramer (minister van VROM), Peter Bakker (CEO TNT) en Mirjam de Rijk (directeur Stichting Natuur & Milieu) haar plan voor een duurzaam Nederland. Gevolgd door een debat met een gemotiveerd maar kritisch publiek van “aandeelhouders”. Een duurzame toekomst is immers van en voor iedereen.

Vervolgens laten diverse bedrijven en organisaties zien met welke concrete activiteiten zij werken aan een duurzaam Nederland. Er zijn zes actuele duurzaamheidsthema’s, die ingevuld worden door:

– Rotterdam Climate Initiative: Energie in de gebouwde omgeving
– NS, Athlon Car Lease en Rabobank: Duurzame mobiliteit
– TNT en Essent: De duurzame werkgever en duurzame werknemer
– Ministerie van VROM, Goodies en Gubba: Duurzame lifestyles/Markten voor duurzame producten
– VBDO en SOMO: Ketenmanagement in de industrie
– SenterNovem, Heijmans en DHV: Duurzaam vastgoed in utiliteit/industrie

Met de uitreiking van de eerste Young Sustainability Award wil de organisatie ook de jongere generatie bij het congres betrekken. Deze award gaat naar de student of jonge professional met het meeste innovatieve en haalbare idee voor een duurzame toekomst. Naast een geldprijs krijgen zij de gelegenheid op het congres ook partners voor de realisatie van hun idee te benaderen.
Ideeën zijn nog welkom tot 19 oktober op de portal: www.duurzaam2020.nl/award

De afsluiting is een spraakmakende, multimediale debatsessie over duurzaamheid in China. Daarbij zal het niet alleen gaan over vooroordelen en gevoeligheden, maar juist ook over leerzame, innovatieve projecten waarbij ecologie en economie hand in hand gaan.

Voor meer informatie en perskaarten:
Secretariaat Nationaal Sustainability Congres
Tel: 040-2129499
e-mail: info@sustainability-congres.nl
Internet : [url]http://www.sustainability-congres.nl[link]www.sustainability-congres.nl[/url]