Multi-service dienstverlener Elis en Frankenhuis textielrecycling intensiveren de  samenwerking. Alle textiel producten van Elis worden op een duurzame wijze vernietigd en verwerkt door Frankenhuis. De kleding wordt zo hoogwaardig mogelijk gerecycled om optimale CO2 reductie te kunnen realiseren.

Door de circulaire dienstverlening van Elis, waarbij de textiele, facilitaire en hygiëne producten worden onderhouden en beheerd, wordt de levensduur tijdens de service al verlengd. Door de samenwerking met Frankenhuis wordt de retour genomen kleding, die aan het einde zijn van de levenscyclus of om andere reden vroegtijdig worden vervangen, aansluitend op een zo’n hoogwaardig mogelijk niveau gerecycled. Ook de innovaties met betrekking tot recyclingtechnieken op Europees niveau die in een hoog tempo plaatsvinden, worden gemonitord en daar waar mogelijk toegepast. Afgedankte kleding wordt nu onder andere gebruikt als circulaire grondstof in de productie van viscose en papier maar ook in automobiel toepassingen, bank- en bokszakvullingen en in verschillende isolatie applicaties.

Hoewel de samenwerking al enkele jaren geleden van start is gegaan, wordt deze nu volledig uitgebouwd. “Afgelopen jaren heeft Frankenhuis ruim 40 ton textiel voor ons vervezeld. Daarnaast zijn polyester-rijke stromen als cleanroomkleding uitgebreid, en positief getest in innovatieve circulaire recycling methoden. Dit jaar verwachten wij alle afvalstromen, ruim 190 ton, bij Frankenhuis aan te kunnen bieden”, vertelt Fred van Gerwen, Director Key Account bij Elis Nederland. “Bij de keuze van het kledingpakket wordt al rekening gehouden met de inzet van zoveel mogelijk gerecyclede materialen en content die makkelijk te repareren zijn en een lange levensduur hebben. Daarnaast dient het kledingpakket zo ontworpen te zijn dat Frankenhuis deze op een zo’n eenvoudig mogelijke manier kan verwerken en vervezelen in het proces”, sluit Fred af.

Verwerking

De afgedankte bedrijfskleding wordt door Frankenhuis op verschillend manieren verwerkt. Eerst wordt bepaald welke recycling techniek het beste bij de aangeboden end-of-life stroom past. Dat kan vervezeling zijn om spinbare garens of om grondstof voor de vilt industrie te verkrijgen. Maar materialen kunnen ook tot poeder vermalen worden om ze als grondstof aan de chemische recycling industrie aan te bieden. “Daar waar nog geen gepaste circulaire oplossingen voor handen zijn, proberen we toch een lineaire recycling oplossing te vinden”,  zegt Tich Vanduren, Algemeen Directeur en Partner van Frankenhuis. “Dit kan in de vorm van bokszak- of poufvullingsmateriaal. Vaak gebruiken we de materialen van Elis in onze verschillende ontwikkelings- en innovatieprojecten.”

Ambities

Door de intensivering van de samenwerking kunnen Elis Nederland en Frankenhuis de ambities die zij hebben, om CO2-uitstoot terug te brengen naar nul, samen verwezenlijken. “De wereldwijde textielindustrie is met 10% van de CO2-uitstoot en 20% van het afvalwater* één van de vervuilendste industrieën”, vertelt Jean-Carlo Alves da Silva, MVO manager bij Elis Nederland. “Door ons circulaire proces, waarbij we gerecyclede content in de doekstof brengen, ons verhuur-met-onderhoud concept en de recycling methode aan het einde van de levensduur, verlagen wij daarentegen drastisch onze ecologische footprint. Elis Nederland heeft de CO2-uitstoot op dit moment gereduceerd met 23% ten opzichte van 2019. Door de vrijgekomen end-of-life werkkleding van Elis mechanisch te recyclen kan er in de keten 400 ton CO2-reductie** worden gerealiseerd.”

Over Frankenhuis

Frankenhuis is specialist in de duurzame verwerking en vernietiging van textiel. Hoogwaardige technieken om textiel te vervezelen met de focus op hergebruik. Frankenhuis heeft een breed netwerk op het gebied van recycling en circulair denken. Het bedrijf staat open voor samenwerking met ontwikkelaars van nieuwe toepassingen voor textielvezel (waaronder chemische textielrecycling). Zij werkt samen met haar leveranciers en afnemers om de beste afzetmogelijkheid te vinden voor het aangeleverde textiel.

Verscheidene textielstromen worden verwerkt. Verdergaande productontwikkeling en innovatie leidt tot het zo hoogwaardig mogelijk opwerken van; Post-consumer kleding, Bedrijfskleding en uniformen (vertrouwelijke vernietiging), Productie / industriële restanten, waaronder confectie afvallen, matrasafval, polyester, polyprop- en viscose stromen en bad- en bed textiel.

Over Elis

Elis is een internationale multi-service dienstverlener die oplossingen biedt op het gebied van textiel, hygiëne en facilitaire diensten. Elis is actief in Europa en Latijns-Amerika en is marktleider in de meeste landen waarin zij actief is. In totaal werken 45.000 professionals lokaal in dienst op 440 productie- en servicecentra in 28 landen. Elis werkt voor organisaties van alle groottes en in alle sectoren en biedt de volgende diensten: bedrijfskleding, sanitaire bedrijfshygiëne, vloerhygiëne, industriële poetsdoeken, cleanroom oplossingen en ongediertebestrijding. Elis is genoteerd op Euronext, Parijs.

(*) Bron: United Nations Economic Commission for Europe, UN Alliance aims to put fashion on path to sustainability, 12 July 2018

(**) Bron: Klimaat impact van afvalverwerking in Nederland , Publicatie nr. 20 190400 163