Een aantal praktijken die uit het onderzoek van Test-Aankoop naar voren komt, zijn de investeringen in bedrijven die systematisch de rechten van werknemers schenden, financiering van desastreuze mijnbouw- en olieprojecten, investeringen in de wapenindustrie en het ondersteunen van dictatoriale regimes.

Verscheidene banken publiceren nochtans richtlijnen en afspraken, waarin het respect voor mensenrechten en milieu zijn opgenomen. Dit verhindert niet dat het geld van de Europese spaarder en belegger zijn weg vindt naar controversiële praktijken, die soms in strijd zijn met nationale wetten of internationale verdragen die door de betrokken landen zijn onderschreven.

Bovendien is het onmogelijk om na te gaan of de bank zich aan haar eigen beleid houdt, omwille van het gebrek aan transparantie in de sector. Het grote publiek heeft geen toegang tot de informatie over wie rechtstreeks aandelen bezit in omstreden sectoren of ondernemingen, en de banken zijn niet happig om op vragen hierover te beantwoorden. Politieke verantwoordelijkheden en consumenten hebben het recht op informatie over op welke manier banken hun geld investeren.

Netwerk Vlaanderen pleit via de campagne ‘Mijn Geld. Goed Geweten?’ voor een wetgeving die transparantie oplegt en een ethische ondergrens trekt. Netwerk informeert het brede publiek over controversiële investeringen (www.bankgeheimen.be) stimuleert banken een duurzaam investeringsbeleid te ontwikkelen, en informeert politieke verantwoordelijken over mogelijke oplossingen in haar Memorandum over Duurzaam Investeren.