De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) werkt met leden en stakeholders aan richtlijnen en kaders om verduurzaming te ondersteunen. Zo wordt in NVB-verband gewerkt aan verbetering van duurzaamheidsrapportages om de vergelijkbaarheid en de transparantie te vergroten.

In een dialoogbijeenkomst met maatschappelijke organisaties, overheid en accountants is daarvoor een prioriteitenlijst opgesteld. Dit staat in het paper ‘Stand van zaken duurzaam bankieren’ dat de NVB heeft gepubliceerd. Gisteren debatteerde de Tweede Kamer over dit onderwerp.

In het paper worden meer initiatieven benoemd die de bankensector recent heeft genomen. Begin dit jaar heeft de NVB de SER gevraagd om met maatschappelijke organisaties, vakbonden en de overheid een convenant te sluiten over bescherming van mensenrechten in internationale context. Verder heeft de NVB onlangs een dialoogbijeenkomst georganiseerd over de vraag hoe verduurzaming van de particuliere koopwoningmarkt versneld kan worden. Daarnaast draagt de NVB middels het Expertisecentrum Financiering van Duurzame Energieprojecten bij aan het wegnemen van obstakels voor de financiering van innovatieve energieopwekking.