Jongeren zien de duurzame energiesector doorgaans niet als een aantrekkelijk werkveld. Dit komt omdat er nog veel onwetendheid heerst over werken in de sector. Bijna de helft van alle jongeren weet geen enkel bedrijf te noemen dat actief is op het gebied van duurzame energie. Slechts 1 procent kan vijf bedrijven noemen, en tot deze bedrijven behoren dan alleen energieleveranciers. Ook houdt maar een kleine 10 procent van de jongeren bij het maken van hun studiekeuze rekening met een baan in de duurzame energiesector. Echter, ruim 80 procent van de jongeren vindt het wel belangrijk dat bedrijven actief zijn in de duurzame energiesector. Dit blijkt uit marktonderzoek van GFK in opdracht van ECN uitgevoerd onder ruim 1200 jongeren in de leeftijd van 17 en 26 jaar.

Onbekend maakt onbemind

Hoger opgeleiden (HBO/WO master of doctoraal) in de laatste fase van hun studie geven vaker aan te willen werken in de duurzame energiesector. Studenten in de richting Techniek, Exact & Informatica, Recht & Bestuur en Aarde & Milieu zijn het meest positief over een loopbaan in de duurzame energiesector: ongeveer een derde tot de helft ziet zichzelf in de toekomst werken in de duurzame energiesector.
Vrouwelijke studenten lijken een carrière in de sector minder vaak te overwegen dan mannelijke studenten. Bovendien denken vrouwelijke studenten vaker dat de sector hen geen kansen biedt op een veelzijdige loopbaan. Ook over het loon zijn de jongeren onzeker. Bijna de helft weet niet of de sector goed betaalt en ruim een derde weet niet of ze makkelijk een baan kunnen vinden.

Polleke Peeters, senior communicatieadviseur bij ECN: “De duurzame energiesector is voor Nederland een belangrijke groeisector. Van de 171 duizend FTE die naar verwachting in 2020 werkzaam zijn binnen de energiesector zal ruim 74.000 FTE te maken hebben met hernieuwbare energie en energiebesparing, zo blijkt uit de Nationale Energie Verkenning 2016. Dat de sector jongeren niet lonkt, is zorgelijk. Er is werk aan de winkel voor bedrijven in de duurzame energiesector als zij top of mind willen zijn bij jong talent.”

Jongeren vinden duurzame energie wél belangrijk

Jongeren geven aan dat zij duurzame energie belangrijk vinden. Meer dan 80 procent van de jongeren vindt dat Nederland meer gebruik moet maken van hernieuwbare energiebronnen en meer duurzame energie zou moeten opwekken. Daarnaast vindt driekwart dat bedrijven en huishoudens meer aan energiebesparing zouden moeten doen. Echter, een krappe meerderheid van de jongeren geeft aan hier ook zelf bewust mee bezig te zijn. Slechts 20 procent van de jongeren denkt dat duurzame energie een modegril is.

Olof van der Gaag, directeur van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie laat in een reactie op het onderzoek weten: “De energietransitie is een banenmachine. Het is niet de vraag of er genoeg banen zijn voor de mensen, maar of er genoeg mensen zijn voor de banen. Het onderzoek van ECN maakt duidelijk dat het cruciaal is om breed interesse te kweken voor een baan in deze sector, zeker ook bij jongeren die zich oriënteren op de arbeidsmarkt.”

Over het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door GFK in opdracht van ECN, onder 1.259 respondenten tussen de 17 en 26 jaar met opleidingsniveau’s van MBO tot en met postdoctoraal.