BAM Infra Nederland en Dura Vermeer kiezen het onafhankelijk matchingsplatform DuSpot om hergebruik binnen projecten te vergroten. De grond-, weg- en waterbouw zijn grootverbruiker van primaire grondstoffen. Door breder binnen de sector gebruik te maken van elkaars materialen reduceren BAM en Dura Vermeer het gebruik van nieuwe grondstoffen en daarmee hun CO2-uitstoot. 

Gebruikers van het eerste uur

DuSpot is een digitaal platform dat in het najaar van 2021 als startup is opgericht. Het matcht automatisch de vraag en het aanbod van vrijkomende producten, bouwstoffen en grondstoffen. Door grondstromen en bouwstofstromen aan elkaar te koppelen, kan er meer worden hergebruikt dan op dit moment gebeurt. In 2050 moet Nederland volledig circulair zijn. Hierdoor moeten bedrijven in een hoog tempo verduurzamen. Daar draagt DuSpot aan bij. BAM en Dura Vermeer hebben als gebruikers van het eerste uur inmiddels verschillende projecten in het platform van DuSpot gepubliceerd.

Verantwoordelijkheid van de hele keten

BAM en Dura Vermeer zijn ervan overtuigd dat duurzaamheidsdoelstellingen alleen te realiseren zijn door samen te werken in de hele keten. Beide bouwbedrijven zijn al actief in het hergebruiken van eigen materialen. Door gebruik van DuSpot hebben zij een breder aanbod aan herbruikbare materialen tot hun beschikking. Hoe groter het aantal gebruikers van DuSpot, hoe meer vraag en aanbod. En hoe dichterbij de matches gemaakt kunnen worden, hoe minder transport en opslag nodig is. Inmiddels heeft een aantal bedrijven zich aangesloten, maar BAM en Dura Vermeer roepen nog meer bedrijven op zich ook aan te sluiten bij het platform, zodat zij gezamenlijk nog meer materialen kunnen hergebruiken. Hierdoor geven zij een impuls aan minder gebruik van nieuwe grondstoffen in de hele bouwsector

Grote duurzaamheidsambities

Duurzaamheid is één van de centrale thema’s in de BAM-strategie ‘Building a sustainable tomorrow’, naast digitalisering en industrialisatie. BAM wil een leidende rol spelen in het bouwen aan een duurzame toekomst. Hiervoor kijkt zij verder dan haar eigen organisatie. Zij wil laten zien dat het anders kan en anders moet. Om zo de aarde op de juiste manier door te geven aan de volgende generaties. Voor een mooier Nederland. Vanaf 2025 wil BAM al haar vrijkomende bouwafval hergebruiken en vanaf 2030 moet het gebruik van primaire grondstoffen in haar projecten zijn gehalveerd. Ook Dura Vermeer heeft stevige ambities op het gebied van duurzaamheid. Een van deze ambities is ‘Hergebruik? Zo vaak mogelijk’. Dit betekent dat de bouwer ontwerpt, bouw en oogst met het oog op toekomstig gebruik met hernieuwbare grondstoffen. Zij wil efficiënter omgaan met haar materialen en meer secundair inkopen dan primair. Met het uiteindelijke doel om in 2050 geen C02 meer uit te stoten. DuSpot is één van de tools die Dura Vermeer ondersteunt bij het realiseren van deze ambitie.

Foto: v.l.n.r. Maarten Breur, bouwstoffenmanager bij Dura Vermeer, Robert ten Bras, projectleider bij BAM Infra Nederland en Mart Mensink, eigenaar DuSpot.