Baker Tilly, dienstverlener in accountancy en zakelijk advies, heeft een nieuwe afdeling ESG & Sustainability opgericht. Daarmee gaat Baker Tilly zijn Belgische klanten bijstaan om hun duurzaamheid te verbeteren, in lijn met de Europese doelstellingen en richtlijnen. De nieuwe afdeling ESG & Sustainability voorziet een brede dienstverlening om klanten te helpen in alle fasen van hun duurzaamheidsprojecten. Philip Dooms staat aan het hoofd van de afdeling.

Met de weldra verwachte Europese richtlijn over duurzaamheidsrapportage (de CSRD of Corporate Sustainability Reporting Directive) en de Taxonomy Regulation in ontwikkeling, wordt een groot pakket ESG-wetgeving voorbereid voor implementatie. Ze zal van veel meer bedrijven details vragen over hun aantoonbare duurzaamheid. Met de oprichting van de afdeling ESG & Sustainability anticipeert Baker Tilly op de komst van deze nieuwe wetten en regels.

Baker Tilly voorziet diensten voor een integrale, niet-financiële rapportering volgens de Europese duurzaamheidsstandaarden of een onafhankelijke controle van die rapportering. Daarnaast kunnen klanten er terecht voor een volledige begeleiding van hun duurzaamheidsprojecten. Met die combinatie van operationele ondersteuning en rapportering heeft Baker Tilly een uniek aanbod.

Peter Weyers, partner Baker Tilly: “Wanneer het over ESG gaat, heeft men het vooral over rapporten. Die moeten natuurlijk correct zijn en daarvoor kunnen we zorgen. Het essentiële element is echter wat voorafgaat aan de rapportering. Onze klanten moeten hun operationele processen duurzamer maken en ook daar gaan wij hen in ondersteunen. Onze nieuwe afdeling garandeert een pragmatische projectaanpak, concreet advies en realistische doelstellingen.”

Onder de huidige wetgeving zijn alleen grote beursgenoteerde ondernemingen en financiële instellingen verplicht om te rapporteren over hun positieve impact op het milieu (Environment) en de samenleving (Social). Die interacties moeten ze omkaderen met goed bestuur (Governance). Van zodra de nieuwe regels van kracht worden, zullen alle grote ondernemingen en vaak ook hun toeleveranciers moeten rapporteren over hun ESG-inspanningen.

Philip Dooms, partner ESG & Sustainability: “Duurzaamheid van bedrijven wordt steeds doorslaggevender. Het ESG-kader heeft een impact op zo goed als alle aspecten van de bedrijfsstrategie. Daarom gaan we in z’n volle breedte naar de plannen en problematieken van onze klanten kijken. We gaan hun competitiviteit verhogen en hun duurzaamheidsclaims hard maken. Zo bewaken we hun economische leefbaarheid op langere termijn.”

Baker Tilly begeleidt klanten bij het opmaken van analyses, strategie, projectplanning en rapportering. De afdeling ESG & Sustainability voorziet daarom een modulair dienstenpakket op maat van de maturiteit van elke klant, met onder meer informatiesessies, training, impactanalyse, transitiebegeleiding, duurzaamheidsprojecten – met verbetertrajecten voor zaken zoals CO2-voetafdruk, emissie en afval, energiereductie en energietransitie, investeren in gebouwen, circulaire economie, employer branding, welzijn en gezondheid op het werk en processen voor goed bestuur – plus voorts officiële rapportering en assurance.

Foto: Peter Weyers (links) en Philip Dooms