In juni 2019 werd ‘B Corp Twente’ geboren als gezamenlijk initiatief van Mark de Lat (Eshuis accountants en adviseurs) en Aldo van Duivenboden van het Saxion Conscious Business Lab. Samen met ondernemers, studenten van de minor Conscious Business en Saxion onderzoekers en docenten werd in 2019 de ambitie geformuleerd om de betekeniseconomie in Twente te stimuleren en Saxion studenten daar actief in te betrekken. Met ondersteuning van Agenda voor Twente zijn er 16 ondernemers onderweg om de onderscheidende B Corp certificering te realiseren, gesteund door de studenten van de minoren Conscious Business en International Sustainable Business. Begin 2021 gaan er nieuwe B Corp leergroepen starten in de Achterhoek en de Stedendriehoek en groeit de interesse in de rest van het land.

De ambitie van de initiatiefnemers is ondertussen naar boven bijgesteld; ze willen met het project een leidende rol spelen bij de transitie naar een economie waarin betekenisvol ondernemen centraal staat.

B Corp?

B Corp staat voor Benefit Corporation. B Corps worden gecertificeerd door de non-profitorganisatie B Lab. Bedrijven met zo’n certificaat streven vrijwillig de hoogste standaarden na op het vlak van sociale en ecologische prestaties, verantwoordelijkheid en transparantie. Op die manier bewegen de bedrijven de economie samen richting inclusie en duurzaamheid.

Bedrijven met een B Corp-certificaat engageren zich bovendien vanuit een duidelijk kader: bij elke beslissing willen ze rekening houden met de impact ervan op hun werknemers, klanten, leveranciers, de samenleving en het milieu.

BCorp Twente en Saxion

Op dit moment werken 2 groepen van 8 Ondernemers in 2 leergroepen met als doel om B Corp gecertificeerd te worden. Tijdens dit proces worden studenten ingezet om de ondernemingen kritisch te bevragen en om suggesties te doen hoe de duurzaamheid van de betreffende onderneming kan worden verbeterd. In de uitdagingen van de ondernemers op weg naar een duurzaam businessmodel komen alle mogelijke disciplines aan de orde. Dat zorgt ervoor dat het project interessant is voor alle disciplines en specialisaties in het economische domein van de Hogeschool Saxion .
De deelnemende bedrijven zijn enthousiast hebben aangegeven dat de leergroepen ook op termijn in stand moeten blijven of zelfs moeten worden uitgebreid.

Regelmatig wordt op de website www.twente.com verslag gedaan van het project en komen deelnemende ondernemers aan het woord over hun ervaringen.