Bouwen met hout en andere natuurlijke materialen levert duurzame gezonde woningen en gebouwen op én draagt bij aan een beter klimaat en de biodiversiteit in ons land. Met die boodschap overhandigden ASN Bank, Climate Cleanup en Gideon vandaag op de COP26 in Glasgow de nieuwe meetmethode Construction Stored Carbon aan de Nederlandse klimaatgezant Jaime de Bourbon de Parme. Met ingezonden voorbeeldcases van tientallen bouwbedrijven wordt duidelijk dat biobased bouwen positief bijdraagt aan de klimaatdoelstellingen. Voor elke opgeslagen ton CO2 in natuurlijk bouwmateriaal wordt ook nog eens 1,2 ton CO2 uitstoot vermeden doordat geen metaal of cement nodig is. De Nederlandse bouwsector staat dan ook aan de vooravond van een grote ommezwaai.

We bouwen ons op een schone manier uit de crisis.” zegt Sven Jense van Climate Cleanup. “We willen het klimaatprobleem oplossen. Dus het is nodig dat we minder CO2 uitstoten én ook nog eens CO2 uit de lucht halen. Biobased bouwen, met hout en andere natuurlijke materialen,  zorgt voor minder uitstoot dan conventionele materialen en het legt koolstof vast. Het is dus een praktische en concrete oplossing in de transitie naar een fossielvrije, schone bouwsector en economie. Norbert Schotte van Gideon vult aan: “De materialentransitie van CO2 intensieve materialen naar hernieuwbare materialen, zoals hout, vlas en hennep zorgt ook nog eens voor een nieuw en gezond businessmodel voor de boeren.”

Overhandiging methodiek in Glasgow

Tijdens de COP in Glasgow overhandigden ASN Bank en Climate Cleanup mede namens Gideon en tientallen Nederlandse bouwbedrijven de meetmethode Construction Stored Carbon aan de Nederlandse klimaatgezant prins Jaime de Bourbon de Parme. Met deze methodiek kunnen bouwbedrijven, architecten en financiële instellingen eenvoudig de opslag van CO2 in gebouwen berekenen. Door de ingezonden voorbeeldcases wordt duidelijk hoe biobased bouwen nu al het verschil maakt. Denk bijvoorbeeld aan de opslag van ruim 2500 ton CO2  door de Koffiefabriek in Amsterdam. Opschaling hiervan draagt niet alleen bij aan het vertragen van opwarming van de aarde, maar ook aan de groei van biologische grondstoffen en de mogelijkheid om in een gezonde omgeving te wonen en werken. Door de verdringing van vervuilende materialen wordt nog meer klimaatwinst behaald.

Nederland koploper in biobased bouwen

Tijdens de klimaattop in Glasgow pleiten ASN Bank, Climate Cleanup en Gideon ervoor om biobased bouwen de norm te maken. “Nederland kan koploper worden in biobased bouwen” aldus Jeroen Loots van ASN Bank. “Om deze transitie in de bouwsector een stimulans te geven, is het cruciaal dat CO2-opslag wordt meegenomen in de wettelijk verplichte duurzaamheidstoets voor gebouwen, de Milieuprestatie Gebouwen. Dit vraagt om een relatief eenvoudige aanpassing van de overheid en levert een belangrijke versnelling op in het vertragen van klimaatverandering.”

CO2 langdurig uit de lucht

Biobased bouwen en renoveren speelt een belangrijke rol in de transitie naar een klimaatpositieve samenleving. Door te bouwen met bijvoorbeeld kruislaaghout vermijd je het gebruik van beton of staal die in de productie veel CO2 uitstoten, haal je CO2 uit de lucht én leg je het voor jaren veilig vast. “Biobased bouwwerken kunnen honderden jaren mee. Als je een huis modulair bouwt en de materialen kunt hergebruiken, dan kan de koolstof in potentie wel duizend jaar vastliggen” licht Sven Jense toe.

Foto: van links naar rechts: Sven Jense, Climate Cleanup, Jaime de Bourbon de Parme, klimaatgezant en Emmelien Venselaar, ASN Bank