Asito ondertekent vandaag het Taalakkoord met Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hiermee committeert Asito zich aan de doelstelling om taalvaardigheid voor iedereen bereikbaar te maken en het taboe op laaggeletterdheid te doorbreken.

Hans van Leeuwen, HR directeur van Asito: ‘Bij Asito werken mensen van meer dan 100 nationaliteiten. Voor hen is het beheersen van de Nederlandse taal niet alleen essentieel om hun werk goed te kunnen doen, maar ook om succesvol te kunnen zijn in de Nederlandse samenleving. Hetzelfde geldt voor de grote groep Nederlanders die de taal niet voldoende machtig is. Asito zet zich al jaren in om deze mensen te helpen hun positie in de maatschappij te verbeteren. We zijn ervan overtuigd dat een goede taalbeheersing een voorwaarde is om een plek in de samenleving te veroveren. Dit heeft een positieve weerslag op het privéleven van onze medewerkers. Dit nemen ze ook weer mee naar hun werk. Iedereen profiteert er zo van. Het ondertekenen van het taalakkoord als één van de koplopers op dit thema, past prima bij deze filosofie.’ 

Grote uitdaging

Maar liefst anderhalf miljoen Nederlanders kunnen niet goed lezen, schrijven en communiceren in het Nederlands. Ongeveer de helft van hen heeft een baan. De gevolgen van een taalachterstand, op de werkvloer en daarbuiten, zijn groot.

Werkgevers zien iedere dag hoe belangrijk het is dat werknemers de Nederlandse taal goed beheersen. En zij zien de impact die werkgevers daar op hebben, zowel binnen als buiten de organisatie. Daarom neemt een aantal koplopers haar verantwoordelijkheid en zetten zij zich in om het taboe te doorbreken.

Over Asito
Asito is één van de grootste schoonmaakorganisaties van Nederland. Voor Asito staat het verbinden van medewerkers en klanten voorop om zo samen tot resultaten te komen. Dagelijks werken 10.000 kleurrijke schoonmaakkrachten verspreid over 50 lokale vestigingen succesvol aan een schone werk- en leefomgeving voor ruim 3.000 opdrachtgevers.

Asito is samen met uitzendorganisatie Timing, TSN Thuiszorg, Zorgwerk, AAFM, Persoonality onderdeel van ADG dienstengroep. Gezamenlijk biedt ADG dienstengroep werk aan 55.000 medewerkers.