De milieuscan is ontwikkeld door Auto Recycling Nederland (ARN). “Uit marktonderzoek is gebleken dat veel ondernemers niet goed weten welk afval ze wel en niet moeten scheiden en geven ze ook weinig aandacht aan het verminderen van de milieudruk. Waarom zouden ze ook, zij zijn tenslotte geen afvalspecialisten”, zegt ir. Annemieke van Burik, Algemeen manager ARN Recycling Services, een volle dochter van ARN. Sinds de oprichting in 1995 is ARN uitgegroeid tot een expertisecentrum voor recycling.” ARN weet alles over duurzaamheid binnen de mobiliteitsbranche, van wetgeving tot best practices, en van theorie tot praktijk. Die expertise en ervaring is nu voor autobedrijven beschikbaar via de ARN-Milieuscan”, aldus Van Burik. De scan is speciaal ontwikkeld voor universele garages, merkdealers en schadeherstelbedrijven.

De ARN-Milieuscan bestaat uit een beoordeling op vijf punten: afvalpreventie en -scheiding, afvalopslag , afvoer van afval , energie- en waterverbruik en overige milieuaspecten in de bedrijfsvoering. De beoordeling wordt weergegeven in een spindiagram. Op basis daarvan geven de specialisten van ARN Recycling Services praktische, direct toepasbare adviezen om de milieudruk te verminderen, inclusief de kosten en besparingen die daarmee gepaard gaan.

Inmiddels zijn de eerste scans uitgevoerd. Zonder uitzondering is daarbij een enorm besparingspotentieel aan het licht gebracht bij de deelnemende autobedrijven. Bovendien zijn die bedrijven zich beter bewust geworden van de milieutechnische aspecten in hun organisatie.

Van Burik: “We zijn een milieugedreven organisatie. Ons doel is om vrijkomende afvalstoffen zo veel mogelijk te reduceren en daardoor de milieudruk te verlagen. En dat allemaal op een zo duurzaam en zo efficiënt mogelijke manier. De milieuscan past naadloos in die strategie.”