Arbeidsrechten centraal in beleid voor internationale handel en ontwikkelingssamenwerking

De FNV wil dat minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zich in internationaal beleid blijft inzetten voor arbeidsrechten en Decent Work. Dat is werk voor een eerlijk, leefbaar loon, op basis van goede arbeidsvoorwaarden en in veilige arbeidsomstandigheden.

Vernieuwd beleid

Minister Kaag werkt aan een vernieuwd beleid dat gericht is op:

  • aanpakken van de oorzaken van armoede, migratie, terreur en klimaatverandering
  • eerlijke en duurzame productieketens en
  • economische ontwikkeling waaraan iedereen kan bijdragen en waarvan iedereen kan profiteren.

Arbeidsrechten wereldwijd

We vinden het belangrijk dat werknemers zich wereldwijd kunnen organiseren in onafhankelijke vakbonden. Ook moet er in elk land overleg mogelijk zijn tussen overheid, werkgevers en vakbonden over sociaaleconomische onderwerpen. En in elk land moet het recht bestaan op collectieve onderhandelingen over loon en arbeidsvoorwaarden. Alleen onder deze drie voorwaarden is economische en sociale stabiliteit mogelijk.

Internationale handel

Ook bij handel over de grenzen heen, moeten vakbonden een rol hebben. Wij willen dat vakbonden onderdeel zijn van internationale handelsmissies.

Duurzaamheid en Decent Work

De FNV verwacht van dit kabinet inzet op het duurzaam maken van toeleveringsketens in de palmolie, cacao en kleding. Hierbij moet de focus in ontwikkelingslanden niet alleen liggen op meer duurzaamheid bij kleine boeren en ondernemers. Maar ook op verbeteringen voor fabrieksarbeiders en plantagewerknemers die vaak via uitbestedingsconstructies werken. Zij hebben te maken met slecht en flexibel werk zonder zekerheid.

Aandacht hiervoor kunnen we krijgen via handelsmissies, de IMVO-aanpak (internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen) en handelsbeleid.

Eerlijke en sociale overgang naar andere productievormen

Door grote veranderingen om de klimaatcrisis te bestrijden, zullen mensen in bepaalde sectoren hun werk kwijtraken, vooral in de energiesector. Zij moeten geholpen worden aan ander werk. Omscholing en investering in groene banen zijn daarbij belangrijk. Daarnaast betekent eerlijk omschakelen ook het eerlijk verdelen van de kosten. Dus niet dat lagere inkomens betalen via de energierekening en dat hogere inkomens en bedrijven de subsidies krijgen.

Meer informatie

Lees meer over het advies in het artikel ‘FNV wil blijvende inzet op fundamentele arbeidsrechten bij vernieuwd beleid voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking’ (pdf)

Share Button