Duurzaamheid is een speerpunt bij veel relaties van ANWB Zakelijke Markt. De ANWB wil haar klanten hierbij ondersteunen. De compensatie vindt plaats met zogenoemde gecertificeerde Gold Standard CO2-credits en wordt verzorgd door de Climate Neutral Group. De opbrengsten van de compensatie over 2008 zijn gebruikt voor een windmolenpark in Taiwan. Ook over 2009 zal de uitstoot gecompenseerd worden, de opbrengst zal worden geïnvesteerd in een windmolenpark in Turkije.

ANWB en het milieu
De ANWB levert een bijdrage aan een duurzame ontwikkeling van de samenleving. Een greep uit onze maatregelen voor een beter milieu:

* Top 10 zuinige auto’s. Iedere 2 maanden verschijnen top-10-lijsten van de meest zuinige benzine- en dieselauto’s in 4 grootteklassen. Deze lijsten maakt de ANWB samen met het Wereld Natuur Fonds en Stichting Natuur en Milieu. Benzineverbruik en uitstootwaarden komen helder in beeld en fabrikanten worden gestimuleerd zuinige auto’s te ontwikkelen.
* De Wegenwacht beschikt over unieke installaties om verkeerd getankte brandstof uit auto’s te halen. Deze gaat terug naar de raffinaderij om te worden gezuiverd en hergebruikt.
* Alle Wegenwwachtvoertuigen zijn voorzien van een roetfilter.
* De ANWWB zet zich ieder jaar in voor allerlei groene activiteiten, zoals het behoud van natuurgebieden in Nederland en het verbeteren van fiets- en wandelroutes.
* Het Nieuwe Rijden is geïntegreerd bij ANWB Rijopleidingen en het Test- en Trainingscentrum. Ook maakt Het Nieuwe Rijden deel uit van de ANWB-routeplanner die jaarlijks 50 miljoen keer wordt geraadpleegd.