Al ruim een decennium wordt er binnen de economische faculteit van de UvA aandacht besteed aan een bedrijfskundige benadering van milieuvraagstukken, aanvankelijk vooral via kortlopende en postdoctorale cursussen, onder meer de eenjarige deeltijdopleiding milieuaccountancy. In de loop der jaren is het accent verschoven naar wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, en heeft een verbreding plaatsgevonden naar duurzame bedrijfsvoering in brede zin, vanuit een integratie in de diverse bedrijfskundige disciplines. Het sinds 1990 aan de faculteit gevestigde Wetenschappelijk Instituut voor Milieumanagement (WIMM) is inmiddels volledig opgegaan in de afdeling Business Studies en de Amsterdam graduate Business School.

Dr. Ans Kolk (36) was reeds als universitair hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam verbonden. Zij heeft zich in de afgelopen jaren gericht op onderzoek en onderwijs op het terrein van milieumanagement en maatschappelijke verantwoordelijkheid, met speciale aandacht voor multinationale ondernemingen en hun strategisch gedrag. Haar onderzoek heeft geresulteerd in een reeks publicaties in internationale wetenschappelijke tijdschriften en managementbladen, alsmede een boek over milieumanagement dat bij Financial Times Prentice Hall is verschenen. De onderwerpen waarover zij het meest heeft gepubliceerd zijn milieu- en duurzaamheidsverslagglegging, multinationale strategieën voor klimaatvraagstukken, en gedragscodes van zowel ondernemingen, overheden als maatschappelijke stakeholders, onder andere met betrekking tot kinderarbeid. De onderzoeksgroep duurzame bedrijfsvoering is tevens betrokken bij diverse internationale projecten, zoals een langlopend EU-project over milieumanagement in Europese havens en de driejaarlijkse internationale survey voor duurzaamheidsverslaglegging.
Tevens vindt er promotieonderzoek plaats op de terreinen marketing, strategie en organisatie, international business, en management accounting en control.