VVAA heeft meer dan 95.000 leden, medici en paramedici, werkzaam in de gezondheidszorg in Nederland. AMREF richt zich vanuit Afrika met duurzame oplossingen op de realisatie van de milenniumdoelstellingen, en voornamelijk op het verbeteren van de gezondheid van moeder en kind. Naast ondersteuning met fondsenwerving – het 85-jarig bestaan van VVAA medio 2009 vormt het startpunt voor een fondsenwervingscampagne – wil VVAA AMREF helpen deze doelstelling dichterbij te brengen met kennis, tijd en netwerk. Een van de concrete ideeën omvat een online platform waar artsen werkzaam in Afrika kennis en ervaring kunnen uitwisselen met de leden van VVAA. Daarbij verwacht VVAA haar leden ook toegevoegde waarde te kunnen bieden, bijvoorbeeld bij de behandeling van cliënten afkomstig uit Afrika. Ook zal worden samengewerkt op het gebied van opleidingen en managementontwikkeling om AMREF’s artsen in Afrika te ondersteunen.

De directeur van AMREF Flying Doctors, Jacqueline Lampe, ziet veel potentieel in de samenwerking: “Alleen al op het gebied van het uitwisselen van ervaringen liggen veel kansen. Afrika is een continent waar nog veel moet gebeuren, maar waar ook veel kán gebeuren. Het is een werelddeel met veel kracht en potentie, een continent in ontwikkeling. AMREF Flying Doctors draagt hier aan bij, en vanaf nu ook VVAA.” Ze vervolgt: “Mijn collega’s en ik zijn nu al trots op onze samenwerking. We willen dat deze samenwerking een bloeiend succes wordt. We willen genoemd worden als hét voorbeeld van een succesvol partnership tussen een bedrijf en een maatschappelijke organisatie, zoals maatschappelijk verantwoord ondernemen bedoeld is.”

Evert Greup, directievoorzitter VVAA: “Deze samenwerking past fantastisch bij ons streven om – meer dan in het verleden – een ‘warme’ ledenorganisatie te zijn. Het is wat ons betreft een perfecte match omdat onze gemeenschappelijke focus op de gezondheidszorg ontzettend veel mogelijkheden biedt om AMREF te ondersteunen. Samen met onze leden en medewerkers gaan we alle opties de komende tijd verkennen en uitwerken.”

Over AMREF Flying Doctors
AMREF is de grootste Afrikaanse gezondheidsorganisatie, in 1957 in Kenia opgericht als ‘Flying Doctors’. De organisatie heeft als doel de gezondheid van kwetsbare bevolkingsgroepen in Afrika structureel te verbeteren. Zo krijgen zij de kans om te ontsnappen aan armoede. In Nederland zet AMREF Flying Doctors zich in voor fondsenwerving en een verantwoorde besteding van die fondsen aan het werk van AMREF in Afrika. Ook zorgt de organisatie voor draagvlak en aandacht voor een betere gezondheid in Afrika. We ontvangen steun van de Nederlandse overheid, de Nationale Postcode Loterij en ruim 34.000 gevers, waaronder particuliere donateurs, bedrijven en stichtingen. De organisatie, aangemerkt als ANBI, beschikt over het CBF-Keur.

Over VVAA
Bijna 95.000 professionals in de gezondheidszorg zijn lid van VVAA: huisartsen, medisch specialisten, tandartsen, dierenartsen, fysiotherapeuten, verloskundigen en tal van anderen in de medische wereld.
Zij kunnen rekenen op producten en diensten die zijn afgestemd op hun specifieke behoeften. Naast verzekeringen en bancaire producten biedt VVAA hen veel kennis in de vorm van praktijk- en fiscale adviezen, opleidingen en consultancy. Maar ook voor service kunnen de leden op VVAA vertrouwen met een eigen reisbureau, vele evenementen en het magazine Arts & Auto. Bij VVAA werken ongeveer 900 mensen, verdeeld over de hoofdvestiging in Utrecht, enkele regiokantoren en ruim honderd adviseurs in het veld. VVAA heeft ambitieuze toekomstplannen en is een bedrijf in beweging.