Een meerderheid in de Tweede Kamer drong er vorig jaar al op aan bedrijven die zich misdragen geen subsidie meer te geven. Minister Herfkens (Ontwikkelingssamenwerking) opperde in januari een zwarte lijst te maken met bedrijven die geen recht meer hebben op overheidsgeld. Maar ze voegde eraan toe dat er eerst duidelijke regels moeten komen. Die staan echter nog niet in de Mensenrechtennota die het kabinet deze maand presenteerde.
Vandaag is het 40 jaar geleden dat Amnesty International werd opgericht. Volgens Kemps is de aandacht van de organisatie aan het verschuiven. ,,In de jaren 60 en 70 hielden we ons vooral bezig met politieke gevangenen, in de jaren 70 en 80 ook met marteling en politieke moorden. Vanaf de jaren 90 is de globalisering op onze agenda gekomen. Grenzen verdwijnen en ondernemingen krijgen steeds meer invloed. De komende jaren wordt het een van onze speerpunten om het bedrijfsleven veel meer te betrekken bij de bestrijding van mensenrechtenschendingen.”

Volgens Kemps is er al veel bereikt omdat (ook Nederlandse) bedrijven zich realiseren dat economische belangen samen kunnen gaan met een goed mensenrechtenbeleid. In Nederland nam deze ontwikkeling een vlucht nadat Shell enkele jaren geleden in opspraak raakte door zijn investeringen in Nigeria, waar de mensenrechten op grote schaal werden geschonden. Shell was een van de eerste Nederlandse multinationals die daarna een interne gedragscode opstelden, waarin ook mensenrechten voorkomen.