Netwerkbedrijf Alliander heeft haar geïntegreerde jaarverslag over 2013 gepubliceerd. 

‘Het jaar 2013 stond in het teken van keuzes voor de toekomst van onze netten’, aldus Peter Molengraaf, bestuursvoorzitter van Alliander. ‘Enerzijds blijven we werken aan onderhoud en vervanging van onze elektriciteits- en gasnetten. Anderzijds bereiden we ons voor op een toekomst waarin het energielandschap sterk verandert. In 2013 hebben wij verdere stappen gezet om de infrastructuur geschikt te maken voor die veranderende energievoorziening. Bijvoorbeeld door de keuze voor een draadloos mobiel telecommunicatienetwerk voor het uitwisselen van alle informatie met de netten. En daarmee gaan we de komende jaren verder.‘ De impact van de energietransitie wordt steeds duidelijker. Er wordt bijvoorbeeld steeds meer duurzame energie opgewekt en dat heeft op termijn grote gevolgen voor de netten. 

Duurzame initiatieven 
Peter Molengraaf: ‘Als organisatie moeten we veranderen en inspelen op kansen die ontstaan. Drie grote ontwikkelingen waar we op inspelen zijn duurzaam wonen, duurzame gebiedsontwikkeling en elektrische mobiliteit. We zijn nieuwe bedrijfsactiviteiten gestart die gemeenten, woningbouwcorporaties en consumenten concreet helpen om duurzaam met energie om te gaan.’ 

In opdracht van de gemeente Nijmegen en Alliander wordt in Nijmegen een warmtetransportnet aangelegd. Op termijn voorziet dit transportnet meer dan 10.000 nieuwe woningen van warmte die afkomstig is van een nabijgelegen afvalverwerkingsinstallatie. Het milieuvriendelijke warmtenet levert tot 70 procent minder CO2-uitstoot op ten opzichte van warmtevoorziening met HR-gasketels. In 2013 startten de werkzaamheden voor de aanleg van het ruim 6 kilometer lange leidingtracé. De totale projectkosten hiervoor bedragen circa € 20 miljoen. 

In regio’s waar Alliander actief is bevinden zich in totaal ruim 1030 openbare laadpunten voor elektrische auto’s, waarvan er meer dan 300 zijn gerealiseerd in 2013. Die realisatie gebeurde onder meer door Stichting e-laad, een initiatief van de samenwerkende netwerkbedrijven. In een concessie heeft de gemeente Arnhem Alliander Mobility Services de exclusieve rechten gegeven om een netwerk van laadpalen voor elektrische auto’s te leveren en te exploiteren. Het aantal oplaadpunten zal in de komende periode verder worden uitgebreid.